Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Igår 13:40 av Genano AB

Krokoms kommun förebygger risk för ohälsa och sparar många miljoner genom att långsiktigt välja Genano Ren Luft som tjänst®

  Ventilation Referensprojekt


2021-01-13 av Aarsleff Rörteknik AB

Vi har över 30 års erfarenhet av ledningsförnyelse med flexibla foder och vi hjälper kommuner, statliga verk och industrier med kostnadseffektiv schaktfri ledningsförnyelse. Se filmen där vi ger en inblick i hur det går till inför ett nytt projekt.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2021-01-13 av Condair AB

Med en Condair RS ångbefuktare och ett RO-system installerat, säkerställer Condair ett förbättrat inomhusklimat på sjukhuset.

  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2021-01-12 av FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

Större tillbyggnad på Regionsjukhuset i Linköping är nu certifierad som passivhus enligt FEBY kriterierna. Det innebär ett bra inneklimat och en mycket låg energianvändning.

  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Annons
banner2021-01-05 av Dantherm AB

Inom Region Halland pågår en översyn och renovering av vårdmiljöer, där bland annat korrekt relativ luftfuktighet ska säkerställas. Ljud och renlighetskrav är oerhört viktiga, samtidigt som det gäller relativt små utrymmen där även platsbrist råder.

  Ventilation Värme Kyla Referensprojekt


2021-01-04 av BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

I juni 2018 togs det första spadtaget till nya psykiatrimottagningen i Kalmar, och vad som hände efter det har vi skrivit om i del 1 och 2 av denna artikelserie. Företaget Avent Installation står för montering av ventilation som Bevego levererar.

  Ventilation Referensprojekt

Annons
banner2020-12-29 av ebm-papst AB

När fordon är anslutna till en laddningsstation genereras stora mängder värme, som behöver avledas effektivt. Våra kompaktfläktar är kraftfulla, pålitliga och löser utmärkt behovet för kyla i det begränsade utrymmet.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2020-12-21 av Condair AB

För hög fuktighet ökar risken för infektioner samt att det allmänna klimatet för personalen i operationshallarna blir väldigt dåligt.

  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Referensprojekt

Annons
banner2020-12-16 av TESAB AB

ICA Kvantum i Sickla är både Svanenmärkt och certifierad som Miljösmart butik. Butiken ligger dessutom i absoluta toppskiktet i Sverige när det gäller ekologiska varor. Nu satsar de dessutom på hållbar kyla och värme.

  Värme Kyla Referensprojekt


2020-12-14 av Ozonetech

Ozonetech RENA systemen är installerade på restaurangkök i över 30 länder. De minimerar lukt och brandrisk och maximerar värmeåtervinningen till fastigheten. Systemen är helautomatiska och fjärrövervakade. Kökspersonalen behöver inte göra någonting.

  Ventilation Brand & säkerhet Referensprojekt

Annons
banner2020-12-14 av Gebwell Sverige AB

Tillsammans med Granlund, Kesko och Tom Allen Senera vann Gebwell det mest betydelsefulla priset inom värmepumpsbranschen i Europa.

  Värme Geoenergi Referensprojekt


2020-12-11 av TESAB AB

När Blomsterlandet i Uddevalla skulle modernisera sin butik och bli av med sina gamla köldmedier gick uppdraget till Dahlmans Kylteknik.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2020-12-10 av SELEKO AB

"Moderna museet i Stockholm var tidigare en av de största energislukarna i Statens fastighetsverks förvaltning. Tack vare ett stort och genomgripande effektiviseringsarbete har energianvändningen nu minskat rejält".

  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt


2020-12-08 av Gebwell Sverige AB

I anslutning till Excess-projektet genomförs ett projekt för att utreda om ett 8-våningshus kan producera mer än det förbrukar.

  Värme Geoenergi Referensprojekt

Annons
banner2020-12-07 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Skaraborgs sjukhus i Skövde håller på att byggas till – här är en film om energi- och milljösatsningen.


  Allmän Referensprojekt×