Referensprojekt

Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 06:37 av Ecoclime Group AB

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har tecknat ett treårigt ramavtal avseende fastighetsautomation för energieffektivisering till Akademiska Hus fastighetsbestånd i Stockholm. Ramavtalets värde uppskattas till 10 miljoner.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt


2022-09-26 av Ecoclime Group AB

Solporten Fastighets AB gör en ny affär med Ecoclime Group i syfte att framtidssäkra och skapa en optimal energilösning för fastigheten Facklan 5. Projektet innefattar integration av flera energikällor. Ordervärde uppgår till 5,7 MSEK.

  Värme El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2022-09-26 av Nordic Climate Group AB

Kronoberg kylteknik har under flera år arbetat tillsammans med Ica Maxi i Växjö för att minimera deras klimatavtryck och samtidigt effektivisera butikens energiförbrukning.

  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2022-09-23 av Ecoclime Group AB

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 MSEK, från Rikshem i enlighet med det ramavtal som parterna tecknade i november 2021. Den nya beställningen avser ytterligare tre cirkulära energisystem för återvinning av värme i spillvatten.

  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt


2022-09-23 av Ecoclime Group AB

Ecoclime Groups dotterbolag SDC Automation har erhållit en order avseende leverans av ytterligare en etapp fastighetsautomation för serverhallar. Kunden är det globala webbtjänstföretag med vilket SDC Automation har ett långsiktigt projektavtal.

  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt


2022-09-21 av Schneider Electric Sverige AB

Nu implementerar Schneider Electric SpaceLogicTM Insight-Sensor i förskolan Citronfjärilen i Trollhättan. Förskolan är därmed först ut i Sverige med att använda sig av den nya lösningen för att förbättra inomhusklimatet och minska energianvändningen.

  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Annons
banner2022-09-21 av Nordic Climate Group AB

Polo Kylteknik energieffektiviserar nybyggda Quality Hotel Match i Jönköping.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2022-09-16 av ClimaCheck Sweden AB

Energieffektivisering har störst och snabbast effekt för att få kontroll på energikrisen. Baserat på tusentals optimerade system vet vi att det ofta är möjligt att spara 10–30% av elen och minska effekttopparna betydligt. Är du redo att ta steget?

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt


2022-09-15 av Regin Controls Sverige AB

Lägre kostnader, enkel hantering och hög servicenivå. Det blev resultatet när Tranås Energi fick i uppdrag att byta ut föråldrade fjärrvärmecentraler i kommunens industrilokaler och hyreshus.

  Värme Referensprojekt


2022-09-13 av Nordic Climate Group AB

Återvinning av energi från processindustrin till fjärrvärme är en viktig del av framtidens energilösning. I Gustavsberg genomför just nu Vattenfall Elanläggningar och EK-kyl ett energibesparingsprojekt tillsammans med AstaReal.

  Värme Kyla Referensprojekt

Annons
banner2022-09-12 av BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

Att arbeta som ett lag är det roligaste med jobbet som ventilationsmontör enligt Tomas på MVI. Just nu arbetar han och kollegorna på uppdrag av GK som är ventilationsentreprenörer i projektet på Lugnviksskolan och förskolan Sjöängen.

  Ventilation Referensprojekt


2022-09-06 av BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

I Uddevalla byggs just nu en ny brandstation. En viktig samhällsfunktion som ställer höga krav på funktion och kvalitet. Byggnaden blir ett landmärke och inblandade entreprenörer känner en stolthet i att vara en del av projektet.

  Ventilation Referensprojekt Isolering


2022-09-05 av Kamstrup AB

Digitala vattenmätare har de senaste åren revolutionerat metoderna för att upptäcka vattenläckage. Nodava är ett av flera kommunalägda vatten- och avfallsföretag som satsat på digitaliseringen av vattenmätare, framtagen av Kamstrup.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt


2022-09-05 av Schneider Electric Sverige AB

Serneke utrustar Karlatornets 600 lägenheter med smarta hemsystemet Wiser från Schneider Electric.

  Allmän Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt

Annons
banner2022-09-02 av Systemair

Systemairs fläktar ska få växthuset att grönska mitt i vintern – med spillvärme från ett datacenter.

  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt