FEGIS²


Typ: Organisation
Arbetsområde:   Allmän VVS
Drift- och underhållsinstruktioner
Energieffektivisering
Inneklimat/ventilation
Kraft- och fjärrvärmesystem
Miljökonsulter

Det här är FEGIS²

Ett näterk för anställda, på fastighetsbolag och konsultbyråer med genuint energiintresse

FEGIS² - ett bra möte som berikar kunskapen och befrämjar vänskapen.
FEGIS² skall vara ett samlingsforum för kunskapsutbyte och ett unikt kontaktnätverk inom energi- och miljörelaterade frågor under trevliga former.
FEGIS² - ett nätverk för aktiva människor inom energi.
Idag ca 130 medlemmar spridda över hela Sverige.