Organisation

FEGIS

Telefon: 08-518 018 00
Adress: Karlsbodavägen 9, 168 67 Stockholm
Org. nr.  
Arbetsområde:  

https://slussen.azureedge.net/image/13327/C9681B8D-754C-4D6E-9D93-77E9E7CCF70B.jpeg

FEGIS² - Ett nätverk för anställda på fastighetsbolag och konsultbyråer med genuint energiintresse

FEGIS är ett nätverk som består av drygt 140 hängivna personer som vurmar för ett hållbart samhällsbyggande med ett särskilt intresse för miljö- och energiteknik och hållbarhetsfrågor inom fastighetsbranschen. Vi består av såväl beställare, konsulter, entreprenörer, sakkunniga och experter inom energiteknik, miljöteknik, byggnadsteknik, byggnadsfysik och fastighetsenergi mm. Betydelsen är Föreningen EnerGIska Människor i Sverige.

För att bli medlem i föreningen krävs det en nominering och en formell inröstning på något av våra möten som äger rum två gånger om året där aktuella ämnen inom energi-, miljö- och hållbarhetsfrågor behandlas. Dessa möten hålls årligen varje vår och höst, oftast torsdagkvällar och som alltid avslutas med en enklare förplägnad under trevliga former.

FEGIS - ett bra möte som berikar kunskapen och befrämjar vänskapen.