Lindinvent AB


Typ: Fabrikant
Typ: Installatör/ Entreprenör
Typ: Återförsäljare
Org. nr.   556084-5843
Arbetsområde:   Akustikprodukter
Automatik mm
CO2-mätare
Givare
Installation av processventilationssystem
Installation av styr-, reglersystem
Laboratorieventilation
Larm/driftindikeringsenheter
Regulatorer
Renrumsventilation
Rumsreglerutrustning
Skyddsventilation
Spjäll
Spjällmotorer
Styr-, regler- och övervakningssystem
Ställdon
System, ej kommunicerande
System, kommunicerande
Takdon
Temperatur reglersystem
Tilluftdon
Tryckregulatorer
VAV-don
VAV-spjäll
VAV-system
Ventilation
Ventiler och ställdon

Vårt koncept bygger på en löpande produktutveckling med egna kunniga projektledare som med nära kontakt med kunden och projektet kan återföra feedback till produkt- och tjänsteutveckling. Vi arbetar med områden som engagerar oss och vi känner att vi bidrar både till en bättre miljö samt människors hälsa och arbetsmiljö, företagande med patos helt enkelt.

Vi har ett eget testlab både för komfort och lab, egen slutmontering och testning samt en entreprenadavdelning med lokala samarbetspartners och servicepartners som täcker hela Sverige.