Ecoclime Group AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556902-1800
Arbetsområde:   Kyla
Kylpaneler
Kyltak
Rumsluftkylare
Strålvärmare
System, kommunicerande
Ventilation
Värme
Övriga värmeåtervinnare

Ecoclime Group AB erbjuder helhetslösningar för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av energi som optimerar energianvändning och sänker driftskostnaderna i fastigheter och verksamheter. Bolagen i gruppen driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Ecoclime och dess partners finns i hela värdekedjan med produktutveckling, tillverkning, installation, driftövervakning, service och underhåll. Företagets klimatsmarta energilösningar kombinerar patenterade produkter med öppen IoT-teknologi, som kan integreras med kundernas befintliga energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation. Bolaget är noterat på Spotlight. ecoclime.se