Fabrikant

Ecoclime Group AB [HK]

Telefon: 090-77 19 00
Adress: Norra Obbolavägen 139, 904 22 UMEÅ
Org. nr.   556902-1800
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Energieffektiviseringsföretagen, Eneff

AFFÄRSIDÉ

Ecoclime Group erbjuder fastighetsägare och hyresgäster lönsamma lösningar med full kontroll, för hållbart inomhusklimat och klimatsmart energiförsörjning.

VERKSAMHETEN

Företagen i Ecoclime Group utvecklar innovationer, säljer och driver affärsprojekt där målet är att skapa hälsosamma inomhusklimat och kostnadseffektiva energisystem baserade på återvunnen, förnybar och fossilfri energi, för lägre klimatavtryck i fastigheter och industriprocesser. Företagets energilösningar kombinerar patenterade kärnprodukter med öppen IoT-teknologi, som integreras med kundernas befintliga energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation. Ecoclime finns i hela värdekedjan med produktutveckling, produktion, installation, driftövervakning, service och underhåll. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Moderbolaget: Ecoclime Group

Bolag inom Ecoclime Group:
Evertherm – lönsam energiåtervinning från spillvatten

Flexibel Luftbehandling – experter på ventilation

SDC Automation – kontroll över din fastighet

Ecocloud Automation - styrsystem för fastigheter

Team Wessman - Cirkulära energisystem baserade på bergvärme

Miljöbelysning - LED ljuskällor och armaturer både för utom- och inomhusbruk