Hagab Industri AB


Telefon: 036-363090
Fabrikant
Adress: Besöksadress: Industrivägen 5, 562 02, TABERG
Postadress: Box 135, 562 02, TABERG
Org. nr.   556260-5963
Arbetsområde:  
Medlem i:   Svensk Ventilation AB

Hagab utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter och produkter för förhindrande av spridning av brand och brandgas i ventilationssystem. Hagabs brandprodukter är typgodkända.

 

 ×