Hagab Industri AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556260-5963
Arbetsområde:   Avluftdon
Backspjäll
Brandgasspjäll
Brandisolering, kanalisolering
Brandspjäll
Brandspjäll
Brandövervakning
Deplacerande don
Kanalgenomföringar
Kåpor
Larm/driftindikeringsenheter
Luckor
Luftintag
Rörupphängningar
Spjäll
Takdon
Tilluftdon
Upphängningsanordningar
Ventilation
Värme

Hagab utvecklar, tillverkar och marknadsför ventilationsprodukter och produkter för förhindrande av spridning av brand och brandgas i ventilationssystem. Hagabs brandprodukter är typgodkända.