Svensk Ventilation AB


Typ: Organisation
Org. nr.   556393-0956
Arbetsområde:   Avfuktare
Avluftdon
Backspjäll
Badrums- och köksfläktar
Batterivalsprogram
Besiktning av ventilationskanaler
Blandningskammare
Brandgasfläktar
Brandgasfläktar
Brandgasspjäll
Brandisolering, kanalisolering
Brandspjäll
Brandspjäll
Brandövervakning
Branschorgan
Deplacerande don
Donvalsprogram
Elektroniska filter
Elektroniska rumsluftrenare
Elektrostatiska rumsluftrenare
Energiberäkning
Enhetsaggregat
Fancoilapparater
Fasadapparater
Filterhållare/skåp
Filtervalsprogram
Fläktaggregat
Fläktrum
Fläktvalsprogram
Frånluftdon
Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
Gasfilter
Givare
Industrifilter
Industrifläktar
Inneklimat/ventilation
Installation av ventilationssystem
Kanalanslutna luftfuktare
Kanalanslutna luftkylare
Kanalanslutna luftvärmare, värmebatterier
Kanalberäkning
Kanaldetaljer
Kanalfläktar ventilation
Kanalgenomföringar
Kanalinklädnader
Kanalljuddämpare
Kemiska filter (aktivt kol m.m.)
Kemiska filtermaterial (aktivt kol m.m.)
Kemiska rumsluftrenare (aktivt kol mm)
Klimatberäkning
Kylbaffeldimensionering
Kylbafflar
Kylpaneler
Kyltak
Kåpor
Larm/driftindikeringsenheter
LCC-beräkning
Litteratur
Ljudberäkning
Luckor
Luftbehandlingsaggregat
Luftintag
Luftjonisatorer
Luftridåer, portridåer
Mediekylare
Mekaniska rumsluftrenare
Modulaggregat
Närutsugningssystem
Punktutsug-/system
Regulatorer
Rengöring av ventilationssystem
Roterande värmeåtervinnare
Rumsaggregat
Rumsluftfuktare
Rumsluftkylare
Rumsluftvärmare
Rumsreglerutrustning
Rökgasfläktar
Rökrum
Rökventilationsdon
Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem
Shuntvalsprogram
Specialfläktar
Specialkanaler
Speciella luftvärmare
Spisfläktar
Spjäll
Spjällmotorer
Spjällmotorer
Spärrfilter, finfilter
Spärrfilter, grovfilter
Spärrfilter, HEPA-filter
Spärrfilter, microfilter
Spärrfilter, övriga filter, kanal
Styr-, regler- och övervakningssystem
Ställdon
System, ej kommunicerande
System, kommunicerande
Säljare av informationsprodukter och kunskapstjänster
Takdon
Takfläktar
Textila filtermaterial
Tilluftdon
Upphängningsanordningar
Varmluftsfläktar
VAV-don
VAV-spjäll
VAV-system
Ventilation
Ventilationskanaler
Ventilationssystem
Ventiler
Ventilkonvektorer
Villaaggregat
Våtavskiljare
Värmestrålare
Vätskekopplade värmeåtervinnare
Överluftdon
Övriga filter
Övriga rumsluftrenare
Övriga värmeåtervinnare

Svensk Ventilation är branschorganisationen för Sveriges ventilationsföretag.