Organisation

Svensk Ventilation [HK]

Telefon: 08-762 73 60
Adress: Besöksadress: Ringvägen 100, uppgång D, plan 7 Stockholm
Postadress: Box 17154, 104 62 STOCKHOLM
Org. nr.   802015-8161
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

Svensk Ventilation är branschorganisationen för Sveriges ventilationsföretag.