Nyheter inom Allmän
 
Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 11:31 av Slussen Building Services

Över 6000 forskartimmar, i en forskningsvilla, har lagts på att upprätta en metodik runt lågenergibyggnation, förbättra lösningarna i husmodellen och att analysera resultaten.

  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


Idag 08:46 av Slussen Building Services

Med hjälp av dataanalys och algoritmer ska forskare vid Högskolan i Borås tillsammans med företagspartners bli bättre på att hitta och förutsäga fel i fjärrvärmesystemet. Projektet påbörjas i januari och finansieras av KK-stiftelsen.

  Värme Utbildning & FoU

Annons
bannerIgår 15:20 av Slussen Building Services

Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva. Det visar SMHI:s nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen.


  Vatten & avlopp Utbildning & FoU


Igår 13:38 av PAAB Tekno Trading AB

Behovet av bräddflödesmätning i avloppspumpstationer och avloppsbrunnar ökar med ökade krav från tillsynsmyndigheter. Risker för spridning av bakterier samt övergödning i vattendrag är allvarliga tillstånd som kan orsakas av okontrollerad bräddning.

  Vatten & avlopp Automation Produktnytt & kataloger


Igår 08:50 av Fans4you Sweden AB

Fans4you:s takfläktar finns nu lagerförda hos Ekström & Söner i deras nya fräscha lokaler i Skärholmen.

  Ventilation


Igår 08:41 av Slussen Building Services

Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen har gett VTI i uppdrag att driva ett kunskapscentrum om buller.

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
bannerIgår 08:20 av ABC Ventilationsprodukter AB

Passa på att träffa oss i vår monter på Ventnytt nästa vecka. Vi finns på plats alla dagar ( Halmstad 30/1 , Göteborg 31/1 , Borås 1/2).

  Ventilation

Annons
bannerIgår 08:00 av Bevent Rasch AB

I höst öppnar nya Mölndal Galleria. Bevent Rasch har levererat samtliga ljuddämpare i projektet , samt brandspjäll, injusteringsspjäll, avstängningsspjäll, huvar och galler.

  Ventilation Referensprojekt Nordbygg


2018-01-22 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett teknikseminarium i Växjö om de nya klasserna för luftfilter!


  Ventilation


2018-01-22 av IMI Hydronic Engineering AB

Nu ligger vårens kurser på vår hemsida. Låt oss inspirera er inom ämnena; tryckhållning, avgasning manuell- och dynamisk injustering.

  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU Nordbygg

Annons
banner2018-01-22 av Svensk Energiutbildning AB

Nu beslutas de nära-nollenergikrav som kommer att gälla under lång tid framöver. Hur mycket kraven skärps och vilka primärenergifaktorer som väljs får vi se i Boverkets remiss som släpps i februari. Vi reder ut begreppen. Välkommen.

  Ventilation Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU


2018-01-20 av Automatikprodukter AB

En ny partikelmätare PMX som mäter partiklar mindre än 2,5 resp. 10 micron. Detektorn ger omedelbart tydlig information om luftens kvalitet.

  Ventilation Automation Produktnytt & kataloger

Annons
banner2018-01-19 av Thermotech Scandinavia AB

Vi söker en Teknisk innesäljare som hjälper våra kunder med skräddarsydda lösningar och leverans. Lämplig placeringsort Malmö eller Växjö.

  Värme Sanitet Platsannonser


2018-01-19 av Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Till Installatörsföretagen söker vi en kommunikationschef som kommer ha det övergripande strategiska kommunikationsansvaret med totalansvar för hur organisationen skall bedriva all intern och extern kommunikation.


  Allmän Platsannonser

Annons
banner2018-01-19 av SELEKO AB

Ta del av de senaste nyheterna från Seleko i vårt nyhetsbrev.

  Ventilation Produktnytt & kataloger