Nyheter inom El
 
Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Idag 09:10 av Energieffektiviseringsföretagen, EEF

I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering - men inget större nätverk att samverka i. EEF startar nu därför upp Nätverk Energiexperter!

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering


Igår 15:25 av Ekström & Söner AB

Vi har nu blivit återförsäljare & lagerhållare åt Exodraft avseende deras rökgasfläktar, tillbehör, varvtalsstyrningar, trådlösa regleringar mm.

  Ventilation Värme El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

ExpoVent

230124 Karlstad

230125 Borlänge

230126 Gävle


ExpoVärmeKyla

230207 Karlstad

230208 Örebro

230209 Västerås


ExpoVA

230328 Norrköping

230329 Karlstad

230330 Västerås


ExpoStyr

230418 Luleå

230419 Umeå

230420 Östersund

230421 Sundsvall

Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner

Igår 10:06 av ClimaCheck Sweden AB

Den 20–21 april anordnar vi vår årliga Internationella Träning, ta chansen att fängslas under två dagar och träffa experter från hela världen och få ett unikt erfarenhetsutbyte.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU


2023-01-25 av Slussen Building Services

Fysikforskare vid Lunds universitet ska testa en ny typ av solceller som bättre matchar solspektrat jämfört med dagens kiselsolceller i rymden.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2023-01-24 av Slussen Building Services

Det är svårt för konsumenter att veta om de betalar rätt elpris. Det visar en granskning från Konsumentverket. Mer än 40 procent av de granskade bolagen hade olika prisuppgifter på konsumentens faktura och på sin webbplats.


  El Utbildning & FoU


2023-01-23 av Svensk Solenergi

Solenergipriset 2023 kommer att delas ut i tre kategorier – Årets anläggning byggnad, Årets anläggning mark och Årets prestation.

  Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Annons
banner2023-01-11 av Slussen Building Services

Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om att få använda flaskhalsintäkter till stöd för näringsidkare och juridiska personer.


  El


2023-01-02 av Slussen Building Services

I det nystartade projektet Got Heat ska energiexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en energisystemmodell för Gotland och undersöka hur värme-, el- och industrisektor kan samverka för att ta vara på restvärme.

  Värme El Energieffektivisering Referensprojekt Utbildning & FoU


2022-12-23 av ClimaCheck Sweden AB

Vi på ClimaCheck vill passa på att önska dig ett gott nytt år!

  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering


2022-12-22 av Slussen Building Services

Regeringen har i dag beslutat om förordningen om elstöd till konsumenter. I förordningen regleras administrationen av utbetalningarna av elstödet till konsumenterna. Utbetalning av elstödet planeras till februari.


  El

Annons
banner2022-12-21 av REC Indovent

Vi expanderar och söker en projektledare för västra Sverige till vårt Affärsområde Temovex Solar. Som projektledare för Temovex Solar kommer du ha en viktig nyckelroll hos REC Indovent AB.

  El Platsannonser Solvärme & solenergi


2022-12-16 av BASTEC AB

Vi ser tillbaka på 2022 då vi bland annat lanserat Bastec Cirrus, en molntjänst för att kunna hantera hela sitt fastighetsbestånd, och BAS2 Elspot för att kunna styra och optimera fastigheters energiuttag. Och vi ser framåt mot kommande nyheter 2023.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering


2022-12-15 av Slussen Building Services

Regeringen ger Svenska kraftnät och Energimyndigheten i uppdrag att intensifiera arbetet med att stärka försörjningstryggheten i energisektorn på kort och lång sikt.


  El Utbildning & FoU


2022-12-15 av Slussen Building Services

Idag överlämnas den första myndighetsgemensamma uppföljningen av samhällets elektrifiering till Regeringskansliet. I rapporten analyseras bland annat Sveriges framtida elbehov.


  El Utbildning & FoU

Annons
banner2022-12-12 av Slussen Building Services

Mohammad Aslani, forskare inom Geospatial Informationsvetenskap på Högskolan i Gävle, har utvecklat en AI-metodik som i flera steg gör placeringen av solpaneler på hustak mer träffsäker.

  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU