Energieffektiviseringsföretagen, EEF


Typ: Organisation
Org. nr.   802447-5843

Om EnergiEffektiviseringsföretagen, EEF

EEF är en gemensam plattform för företag som arbetar med energieffektivisering. Vi samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier. Vi arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå våra medlemsföretag med kunskap och genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning. 

Medlemmar i EEF kan vara företag som arbetar med energieffektivisering i slutanvändarledet, i distributionsledet eller med teknik som minskar effekttoppar i energisystemet.

EEF är medlemmar i Sweden Green Building Council, 100% förnybart och eceee samt innehar huvudmannaskapet för den europeiska uppförandekoden för tjänsten Avtal om energiprestanda