Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2019-05-25 av Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electric lanserar tre nya produkter för en komplett serie KNX Närvarodetektorer, som nu finns i anpassade modeller för byggnader med höga tak, allmänna utrymmen och en diskret detektor för exklusiva interiörer.

  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg


2019-05-23 av Hagab Industri AB

Vårt unika backströmningsskydd har fått ett nytt tillbehör. En förlängning av inspektionsluckan som gör det lättare att komma åt vid underhåll, särskilt vid överisolering, men också vid montage i krångliga utrymmen.

  Ventilation Värme Brand & säkerhet Energieffektivisering Isolering

Annons
banner2019-05-16 av ABC Ventilationsprodukter AB

ABC-VU120 är ett rökkontrollspjäll avsett för schakt enligt standard SS EN12101-6.

  Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger


2019-05-09 av ABC Ventilationsprodukter AB

Protect 60 är ett självverkande brandspjäll med backströmmningsskydd.

  Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Annons
banner2019-05-02 av Siemens AB, Building Technologies

Är du nyfiken på vad som är på gång inom din bransch och vad det finns för nya produkter och lösningar på marknaden? Är du nyfiken på vad det kan innebära för just dig och ditt företag? Vi finns i monter C04:22 – välkommen!

  Ventilation Värme El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering


2019-04-29 av Hagab Industri AB

Hagab har nu släppt en ny version av databasen i MagiCAD, med ett antal uppdateringar. Databasen finns på MagiCAD Download portal. Det går också att se produkterna via MagiCloud, klicka på länken nedan och sök på HAGAB. https://www.magicloud.com/prod

  Ventilation Kyla Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Annons
banner2019-04-26 av Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electric har fått i uppdrag av Stockholms stad att modernisera installationer för bland annat el, VVS och ventilation i Kulturhuset och Stadsteatern i Stockholm. Målet är att lokalerna ska blir hållbara, funktionella och driftssäkra.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg


2019-04-15 av Brandskyddsföreningen Sverige

Brandskyddsföreningen arbetar ständigt med att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta arbetet för tillståndsansvariga ute på fältet. Som ett led i detta finns nu en ”Digital tillstånd- och kontrollista Heta Arbeten®”.

  Allmän Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

Annons
banner2019-04-02 av Brandskyddsföreningen Sverige

Brandskyddsföreningen har tillsammans med Sveriges tre största intresseorganisationer inom brandskydd överlämnat en utredning med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.

  Allmän Brand & säkerhet


2019-04-01 av Slussen Building Services

Radioprogrammet Kaliber har granskat bristerna i skyddet av svenskt dricksvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet

Annons
banner2019-03-26 av LK

LK Vattenmätarskåp UNI 8/6 finns nu även med LK Vattenfelsbrytare WSS förmonterad. Det prefabricerade, läckagesäkra skåpet har monterad fördelare samt vattenmätarkonsol och finns för höger- eller vänsteranslutning för kallvatten underifrån.

  Värme Sanitet El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger


2019-03-25 av Automatikprodukter AB

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger


2019-03-21 av Slussen Building Services

Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU


2019-03-06 av Siemens AB, Building Technologies

Jernhusen satsar på digitalisering och investerar i ett överordnat styr- och presentationssystem för fastighetsautomation från Siemens – så att byggnaderna på sikt ska kunna "tänka" och driftoptimera sig själva.

  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt


2019-03-01 av EXHAUSTO AB

Behöver du både en brandgasfläkt och en energismart fläkt till nästa projekt? Nu kan du välja mellan 2 typer av certificerade brandgasfläktar, nämligen FSB boxfläkt och SEF takfläkt.

  Ventilation Värme Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger