Bevent Rasch AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556286-8496
Arbetsområde:   Avluftdon, Backspjäll, Brandgasspjäll, Brandspjäll, Brandspjäll, Brandövervakning, Deplacerande don, Frånluftdon, Galler, Kanalljuddämpare, Larm/driftindikeringsenheter, Luftintag, Rumsreglerutrustning, Spjäll, Spjällmotorer, Spjällmotorer, Spjällmotorer för explosiv miljö, Takdon, Takhuvar, Tilluftdon, VAV-don, VAV-spjäll, VAV-system, Ventilation, Ventilationsberäkning, Överluftdon

Bevent Rasch har ett vältäckande produktprogram för komfort- och processventilation. Med tyngdpunkt skydd mot brand och brandgasspridning, takhuvar, ytterväggsgaller och spjäll. Fexibel produktion med hög kompetens ger möjlighet till många kundanpassade speciallösningar. Säljkontor finns förutom i Borås även i Stockholm.