Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2018-05-16 av EXHAUSTO AB

Exhausto lanserar FSB som fungerar både som brandgasfläkt och energismart boxfläkt.

  Ventilation Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger


2018-05-16 av Slussen Building Services

Två svenska innovationer finns med bland WWFs Climate Solver Nordic 2018.


  Allmän Energieffektivisering


2018-05-16 av TESAB AB

Vallentuna kommun hade till sina två ishallar en arton år gammal anläggning som de nu ville byta ut. Det var en en ammoniakanläggning med kalciumklorid som köldbärare. Nu satsade de på en miljövänlig och energieffektiv CO2-anläggning.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2018-05-16 av TESAB AB

NR Kyl har under våren installerat ett CO2-aggregat för kylning av köldbärarkrets i PowerCells bränslecellslaboratorium.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2018-05-16 av Belimo AB

Belimo Energy Valve™ är en IoT-enhet som är en smart uppkopplad tryckoberoende ventil som kan mäta och hantera energiförbrukning.

  Värme Kyla Sanitet Automation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger


2018-05-15 av Chemiclean Systems AB

Tillsammans lyfter vi fastighetsbranschen. Genom avtalet avser bolagen att skapa ett långsiktigt gemensamt arbete. Chemiclean och Värmex har i flera år hjälpt varandra i sin strävan att uppnå effektiva system för sina kunder.

  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering


2018-05-08 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett eftermiddagsseminarium vid Linköpings universitet om energisparande.


  Allmän Energieffektivisering


2018-05-07 av TESAB AB

Vi ville ha en lösning som fungerade över tid och som var miljövänlig och framtidssäkrad, säger Svante Kedner ägare av Bonum Matmarknad i Gråbo.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2018-05-04 av Svenskt Geoenergicentrum

I Svensk Geoenergi nr 1/2018 handlar det om idrott och sport. Välkommen att läsa online, eller beställ din egen tidning!

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi


2018-05-03 av Svenskt Geoenergicentrum

Högtemperaturlager och kombinationen sol/borrhål för Brf på Geoenergidagen 2018 den 3-4 oktober på Scandic Talk i Älvsjö.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU


2018-04-26 av Chemiclean Systems AB

När legionellabakterier utan kontroll tillåts växa i ett kyltorn och sedan genom vattendimma sprids till omgivningen innebär detta allvarliga hälsorisker. Därför måste alla verksamheter med kyltorn ha säkra rutiner för kontroll och skötsel.

  Kyla Energieffektivisering


2018-04-26 av EXHAUSTO AB

Det kompakta ventilationsaggregatet har optimerats med energieffektivare rotorer.

  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger


2018-04-26 av Slussen Building Services

Nu öppnar utlysningarna inom programmet Energisteget – ett program för energieffektivisering i industrin.

  Allmän Energieffektivisering


2018-04-23 av Trane Sweden AB

Vätskekylaggregat med TurboCor-kompressor och miljövänligt köldmedium HFO R1234ze med ESEER upp till 9.4

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Produktnytt & kataloger


2018-04-23 av Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY (fd scn)

I år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som hölls på Skanskas kontor i Stockholm. Att man kan ha kul även på årsmöten demonstrerades av Hans Eek.

  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering