EXHAUSTO AB


Firma: EXHAUSTO AB
Adress:   Östra Hindbyvägen 26 B, 213 74, Malmö
Org. nr.   556324-2683

Exhausto AB är ett helägt dotterbolag till Exhausto A/S i Danmark.

Exhausto A/S är ett helt privatägt företag som inriktat sig på att producera marknadsanpassade produkter och systemlösningar inom ventilations- , rök- och brandgasområdet.