Belimo AB


Typ: Generalagent
Arbetsområde:   Automatik mm
Brandövervakning
Produkter
Reglerventiler
Rumsreglerutrustning
Shuntgrupper
Shuntventiler
Spjällmotorer
Spjällmotorer
Spjällmotorer för explosiv miljö
Styr-, regler- och övervakningssystem
Ställdon
Stängventiler
Stängventiler
System, ej kommunicerande
System, kommunicerande
Temperatur reglersystem
VAV-don
VAV-spjäll
VAV-system
Ventilation
Ventiler
Ventiler och ställdon
Värme
Växelventiler

Verksamhetsbeskrivning

Belimo är marknadsledande tillverkare och leverantör av ställdon för ventiler och spjäll samt flödesregulatorer för klimatanläggningar.
 

www.belimo.se