Slussen.biz appbibliotek

Här samlar vi appar från företag och organisationer i branschen. Är det någon app du saknar? Mejla oss på [email protected].

Appar för styrning och insamling av mätdata

Belimo Assistant
Min värmepump (Loggamera)
ComfortZone för värmepumpstyrning (Loggamera)
Arrigo (Regins fastighetsapp)
Building Access för åtkomst till Corrigo E (Regins)
HyTune för konfigurering av ställdonen TA-slider (IMI Hydronics)
Sweflow för enkel injustering av luftdon och kylbafflar med k-faktore (Swegon)
uCon för anslutning till Atlantis-server eller Avalon PLC (Larmia)
GO Remote för pumpstyrning (Grundfos)
SOLOLIFT2 installationsguide (Grundfos)
JUMPFLEX för inställning av signalomvandlare (Wago)
Styrportalen för fastighetskontroll (Nordomatic)
Visualisering av förbrukning av varmvatten, värme och el (Minol)
Saia MicroBrowser för uppstart, service och visualisering av installationer (Malthe Winje)

Beräkningsappar

Belimo RetroFIT
VEX-översikt (Exhausto)
Den hydroniska kalkylatorappen HyTools (IMI Hydronics)
MMApp med bl.a. lathundar och beräkningprogram (AB Markaryds Metallarmaturs)
Fläkt Woods kalkylapp
Ventappen från Voltair Systems
Grundfos Pumpguide
ESBEs ventilapp
Siemens app för frekvens till varvtalsomvandlare
PsychroApp för underlättandet av fuktberäkningar (Munters)
NoTap - underlättar vid rörledningsarbeten under tryck (SPX)
för bla uppstart, felsökning, service, val och dimensionering av pumpar (Grundfos)

Övriga appar

Bullerapp (Arbetsmiljöverket)
Info. om branschen och medlemsföretagen (Svenska Solskyddsförbundet)
Smartbox, underlättar för installatören av företagets radiatorer (Purmo Thermopanel)
Lampguiden hjälper till att välja rätt belysning (Energimyndigheten)
GVK:s Kvalitetsapp för att spara ned uppgifter om utförda våtrumsarbeten