Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2022-11-30 av Vatteninfo Sverige AB

Hej! Vi efterlyser avloppsleverantörer, entreprenörer och andra intresserade som vill hjälpa till att utveckla vägledningen för tillstånd och tillsyn av småavlopp. Allt för ett projekt som drivs av LTU.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU


2022-11-30 av ProMinent Doserteknik AB

Legionellabakterierna trivs bäst i stillastående vatten vid temp mellan 20-40°C. Genom att hålla en temp på minst 60°C i tanken, med 50°C vid tappstället elimineras bakterien. Ibland behövs ytterligare barriär, där Klordioxid blir lösningen.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Mediapartners

Sanitet: BRiF
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner

2022-11-28 av Bauer Watertechnology Systems AB

Energieffektivisera med rena rörsystem Smart underhåll ger bättre driftnetto, lägre kostnader Få bort avlagringarna & korrosion i kall- varmvatten- vvc- värmesystem ger optimering i drift underhåll energi Mindre risk legionellla! Klart Bättre Vatten!

  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU


2022-11-24 av Slussen Building Services

Utvecklingsprojektet "Identifiering och åtgärder för bristande spolförmåga i avloppssystem" har kartlagt problemen med brister i spillvattensystem i lägenheter. Nu finns det en rad rekommendationer som gör att fekalier i golbrunnar kan undvikas.

  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU


2022-11-17 av TT Thermotech Scandinavia AB

Thermotech Prefab ISO Kompakt Våtzon är ett skåp med isolering för genomgående kall- och varmvattenstammar i flervåningshus. Tillsammans med våtzonsram och front uppfyller skåpet reglerna för montering i rum med krav på tätskikt.

  Värme Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger


2022-11-16 av Ecoclime Group AB

HSBs BRF Biologigränd i Umeå med 350 st lägenheter kommer att använda Ecoclime Groups systemlösning Evertherm SEW som kan återvinna 95 % av energin i spillvattnet. Avtalspart är HSB Norr och entreprenör är Norrtech AB. Ordervärdet uppgår till 5 MSEK.

  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

Annons
banner2022-11-14 av LK Systems AB

En ny teleskopisk skena för fixering av LK Väggdosa UNI Push mellan reglarna c/c 450-600 mm. Dosplåten monteras fritt i sidled. Plåten har förborrade infästningshål till LK Väggdosa UNI Push för montage c/c 150 eller 160 mm.

  Värme Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger


2022-11-14 av Bauer Watertechnology Systems AB

Energieffektivisera Med Rena Rörsystem! Miljöcirkulär funktion ger bättre driftnetto & lägre CO2! Få bort fasta avlagringarna & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- värme- & vent-system ger optimering i drift underhåll & energi Klart Bättre Vatten!

  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU


2022-11-10 av Vatteninfo Sverige AB

Öppet seminarium om enskilt vatten: Utmaningar och möjligheter med egen brunn Seminariet och en sammanfattning är nu publicerade på Stockholm International Water Institute. Seminarier och leverantörer av innovativ teknik var på plats.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU


2022-11-10 av Chemiclean Systems AB

Ernströmgruppen växer sitt erbjudande inom energibesparing och energieffektivisering genom förvärv av Chemiclean AB. Bolaget erbjuder effektiva metoder för rengöring, behandling och filtrering i energiåtervinningssystem inom både fastighets- och ...

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Arbetsmarknad

Annons
banner2022-11-07 av Bauer Watertechnology Systems AB

Energieffektivisering med samtidig optimering i värme- ventilation- kyl- värmepump- kall- varmvatten- & vvc-system. Minskar risken för legionella! Underhåll fastigheter med oss! Uppnå miljöcirkulärt lägre driftskostnader! Rena rörsystem sparar pengar

  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU


2022-10-31 av Bauer Watertechnology Systems AB

Energieffektivisera Med Rena Rörsystem! Miljöcirkulärt underhåll ger bättre driftnetto & lägre CO2! Få bort fasta avlagringarna & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- värme- & kylsystem ger optimering i drift underhåll & energi Klart Bättre Vatten!

  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering


2022-10-30 av SIFU AB

Vi vill förstärka vårt VVS område med ytterligare kursledare. Vi söker därför kunniga och ämneserfarna föreläsare som pedagogiskt kan dela med sig av relevanta kunskaper och metoder.

  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Platsannonser


2022-10-28 av Vatteninfo Sverige AB

Nu är faktaskriften publicerad! Skriften ”Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk – en faktaskrift med information kring ansvar, lagstiftning, vattentäkter, kvalitet och åtgärder” är nu äntligen publicerad och kan laddas ner.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Annons
banner2022-10-26 av Slussen Building Services

Ett SBUF-projekt har experimentellt undersökt spolförmåga och risk för återspolning/backspolning (i duschspillvattenledning) i spillvattensystem med fokus mot lägenheter.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU