AB Evergreen Solutions


Typ: Fabrikant
Installatör/ Entreprenör
Org. nr.  
Arbetsområde:  

AB Evergreen Solutions är ett mycket expansivt miljöteknikföretag som nu är verksamma under varunamnet 4evergreen. Vi arbetar med certifierade kvalitetsprodukter för avloppsvattenrening i stor som liten skala. Vårt segment enskilt avlopp har under de senaste åren vuxit kraftigt och vi är idag en ledande aktör inom området i Sverige med en omsättning inom koncernen på över 60 miljoner SEK. Våra huvudprodukter är idag 4evergreen minireningsverk, BC, 4evergreen markbädd på burk, ER, BDTpåburk samt MBR Premium. Idag finns vi etablerade i Stockholm, Uppsala, Malmö, Göteborg, Norrköping och Umeå. Läs mer om oss på www.4evergreen.se.