LK Systems AB

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information


Din VVS-leverantör

LK Systems är en av Nordens ledande VVS-leverantörer.  Sortimentet består främst av egenutvecklade system för vattenburen golvvärme, tappvatten och renovering. Vi erbjuder även prefabricerade VVS-lösningar inom alla produktområden.

Genom att ständigt vara lyhörda för marknadens behov och arbeta nära branschens samtliga aktörer har vi utvecklat ett unikt systemtänkande. Idag är våra VVS-lösningar ett självklart förstahandsval för många. Det är vi stolta över. Samtidigt som det sporrar oss att förändra och förbättra än mera, och att fortsätta ta fram marknadens bästa produkter och system.

Det som gör oss så framgångsrika är att vi säljer egenutvecklade VVS-system och samtidigt är generalagent för en rad marknadsledande europeiska varumärken. Sortimentet består främst av system för radiator- och golvvärme, tappvatten och avlopp, samt olika typer av rör och rörkopplingar. Inom bolaget finns också en avancerad prefabavdelning som tillverkar skräddarsydda VVS-konstruktioner till rörentreprenörer och OEM-kunder.

Våra produktutvecklare arbetar med fokus på systemutveckling och användarvänlighet, vilket ger lösningar som präglas av kostnadseffektivitet, miljötänkande och rationella installationer. Några exempel är golvvärmesystemet LK Golvvärme och PE-X-rörsystemet LK Universal, för både värme och vatten.