Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2020-09-23 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.

  Allmän Utbildning & FoU


2020-09-23 av Slussen Building Services

Energimyndigheten och Energiforsk har gett forskare vid Luleå tekniska universitet uppdraget att utreda problemet med att jordfelsbrytare inte alltid fungerar vid solcellsanläggningar i villor och industrier.

  El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2020-09-21 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Energiberäkning och BBR – olika systemlösningar och deras påverkan på ekonomi och miljö.

  Ventilation Värme Kyla El Utbildning & FoU


2020-09-18 av Slussen Building Services

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2020-09-17 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2020-09-16 av Slussen Building Services

För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer. Den slutsatsen är ett av resultaten av det tvärvetenskapliga projektet PEIRE.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2020-09-15 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Dimensioneringstal för vattenförbrukning.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2020-09-15 av Slussen Building Services

Fastighetsnätverket för lokaler, Belok, vill ha svar på en enkät gällande mätning av FTX-aggregat.


  Ventilation Utbildning & FoU

Annons
banner2020-09-14 av Carlo Gavazzi AB

Carlo Gavazzi har ett brett sortiment av produkter för nivåstyrning i tankar och brunnar. Välkommen till vårt webinar där vi delar med oss av tips och erfarenheter hur man på bästa sätt får en driftsäker styrning.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU


2020-09-14 av Slussen Building Services

Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2020-09-10 av Slussen Building Services

I veckan drar ett Vinnova-finansierat projekt igång med sikte på att skapa en nationell arena med offentliga testbäddar. Det ska underlätta en cirkulär omställning genom att öka återvinningen av näringsämnen från avloppsströmmar.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2020-09-10 av Slussen Building Services

På Boverkets hemsida finns nu möjlighet att ta del av Boverkets presentation av de nya energireglerna.


  Allmän Utbildning & FoU


2020-09-10 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

EMTFs lokalavdelning i Västerås bjuder in till ett teknikseminarium med Roland Jonsson, WSP, som kommer att berätta om möjligheter och förutsättningar för att använda avloppsvärmeväxlare och dess energibesparingspotential.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU


2020-09-10 av Slussen Building Services

RISE har på uppdrag av villaägarna tagit fram en rapport om ozonbehandling av luft.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2020-09-08 av Genano AB

Vad är bra och vad är dålig inomhusluft? Vad betyder luftkvalitet? Hur mäter vi luftkvalitet och hur upplever vi människor luftkvalitet? Välkommen att deltaga vid vårt kommande webbinarium.

  Ventilation Utbildning & FoU×