Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2020-01-16 av Slussen Building Services

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en metod för att kartlägga riskområden och ett kunskapsstöd för att förebygga effekterna av hälsoskadliga temperaturer.


  Värme Kyla Utbildning & FoU


2020-01-16 av Slussen Building Services

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.


  Allmän Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Annons
banner2020-01-15 av Slussen Building Services

Beställarnätverket, Bebo, presenterar en kunskapssammanställning på hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen.


  Allmän Utbildning & FoU


2020-01-13 av Slussen Building Services

En Deloitte-studie om tillverkarnas ansvar att förhindra mikroföroreningar från att komma ut i miljön drar slutsatsen att EU redan har tillräcklig lagstiftning för att behålla dricks- och avloppsvattentjänster prismässigt överkomliga.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2020-01-13 av Bauer Watertechnology AB

ROADSHOW - Utbilda dig, enkelt att uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- samt i värme- & kylsystem.

  Värme Sanitet Energieffektivisering Utbildning & FoU


2020-01-10 av BASTEC AB (BAS2 Fastighetsautomation)

Vill du lära dig mer om Bastecs system för fastighetsautomation. Vi håller regelbundet kurser för såväl nybörjare som mer avancerade användare av vårt styrsystem "BAS2".

  Ventilation Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Annons
banner2020-01-10 av Slussen Building Services

Belok presenterar en förstudie som syftar till att analysera befintliga nyckeltal framtagna inom livsmedelsbutiker och storkök och få en överblick över vilka nyckeltal som används idag och efterfrågas.


  Allmän Utbildning & FoU


2020-01-10 av Svenskt Geoenergicentrum

Bygg på din kunskap om geoenergi - säsonglagring och uttag av värme och kyla från mark och vatten. I år ger vi våra uppskattade kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Välkommen med din anmälan!

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2020-01-09 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Framtidens certifiering av plastprodukter för VA - förundersökning.

  Allmän Utbildning & FoU


2020-01-09 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Planering och genomförande av VA-investeringar - en branschövergripande analys.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2020-01-09 av Slussen Building Services

Energiföretagen presenterar den preliminära elstatistiken för 2019.

  El Utbildning & FoU


2020-01-09 av Slussen Building Services

Nu har det första, viktiga steget mot en ytterst billig koldioxidmätare tagits. Det är forskare vid KTH som utvecklat en ny, liten optisk sensor som med tiden ska kunna återfinnas så väl i mobiltelefoner, träningsarmband och smarta klockor.


  Allmän Utbildning & FoU


2020-01-08 av INSU AB

INSU kan erbjuda fler människor att arbeta i en utmanande, växande framtidsbransch. Idag kom det positiva beskedet från Myndigheten för yrkeshögskola. INSU får starta totalt sju stycken yrkeshögskoleutbildningar hösten 2020. Sex av dem är på distans.

  Ventilation Värme Kyla Sanitet El Utbildning & FoU


2020-01-07 av Slussen Building Services

Från och med 25 december 2019 ska armaturer för belysning inte längre vara energimärkta.


  El Utbildning & FoU

Annons
banner2020-01-02 av Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electric lanserar nu kunskapsplattformen Exchange i Sverige. Ett digitalt ekosystem där experter, innovatörer, utvecklare och startups kan mötas för att hitta lösningar i frågor gällande hållbarhets- och energiutmaningar.

  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU Nordbygg