Utbildning & FoU

 
Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

Igår 07:24 av Slussen Building Services

Gamla ledningar och nya vitvaror innebär störst risk för vattenskador. Och svenska folket behöver förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador. Det visar Vattenskaderapporten 2023.

Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU


2024-04-10 av SSTT - Scandinavian Society for Trenchless Technology

Rörinspektioner är en viktig del av fastighetsunderhåll, de bidrar till att upptäcka och åtgärda eventuella problem i tid. För att hjälpa beställare att säkerställa en hög kvalitet på inspektionerna har STVF tagit fram handboken T25.

Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

240514 Uddevalla

240515 Göteborg

240516 Borås

240528 Luleå

240529 Skellefteå

240530 Umeå

240531 Örnsköldsvik

240924 Halmstad

240925 Göteborg

240926 Borås

241022 Luleå

241023 Umeå

241024 Örnsköldsvik

241025 Sundsvall

Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2024-04-10 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Den idag gällande F-gasförordningen är på väg att ersättas med en ny med skarpare krav för att minska utsläpp av fluorerade växthusgaser. Martin Larsson, RISE, går i denna teknikutbildning arrangerad av EMTF igenom vilka alternativ som diskuteras.

Kyla Utbildning & FoU


2024-04-08 av Energy Team Scandinavia AB, ETS

14-16 maj återkommer till Örebro med vår uppskattade utbildning om hur man varaktigt kan SPARA ENERGI OCH PENGAR i sin fastighet. I denna unika utbildning ingår en energivandring i en av dina fastigheter! Vi kallar det hybridutbildning.

Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU


2024-04-08 av Slussen Building Services

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2024-04-08 av Svenskt Geoenergicentrum

Lär dig att dimensionera bergvärmeanläggningar och borrhålslager med designverktyget EED den 23/4, och fördjupa dina kunskaper om geoenergins funktion och tillämpningar den 12/6. Båda kurserna online.

Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2024-04-05 av SIFU AB

Vi erbjuder utbildningar för dig som jobbar för vårt friska och rena vatten! Sverige har tillgång till mycket vatten, men trots detta är rent vatten inte en självklarhet. Hos SIFU kan du gå en rad utbildningar, bland annat inom VA-området.

Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU


2024-04-05 av Slussen Building Services

Sedan årsskiftet är det förbjudet att hälla ut matfett i avloppet. Nu har UF-företaget SolidOil UF prisats för en produkt som löser problemet.

Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU


2024-04-04 av Slussen Building Services

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i dag gett tillstånd till en bio-CCS-anläggning vid Värtaverket i Stockholm.

Värme Utbildning & FoU


2024-04-03 av Slussen Building Services

Den 27 mars 2024 fick fastighetsägarna i kvarteret Tamarinden besked från Skatterättsnämnden om att de solcellsanläggningar som man ska installera på sina fastigheter är att anse som enskilda installationer och inte ska beskattas.

El Automation/Styr- och Regler Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2024-04-03 av Slussen Building Services

Under 2023 installerades över 100 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på cirka 1 600 megawatt. Det är en ökning med nästan 70 procent jämfört med 2022 enligt statistik från Energimyndigheten.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2024-04-02 av Slussen Building Services

Stora mängder vatten misstänks pumpas upp ur svenska vattendrag och grundvattenbrunnar utan tillstånd. Därför pågår nu en kartläggning av det försvunna vattnet på uppdrag av regeringen, rapporterar sr.se.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-04-02 av Slussen Building Services

Grönområden och skogsområden är effektiva skydd mot översvämningar. Trots det väljer kommuner att avverka och bygga – vilket ökar riskerna för höga vattenflöden. Det visar forskning vid Högskolan i Gävle och Chalmers.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-03-27 av TPi Klimatimport AB

Energidirektivet (ERP-2021) är (även) till för att minska (el) energianvändningen på vätskekylaggregat och Regelverket 2016/2281 har funnits sedan 2018.

Kyla Utbildning & FoU

Annons
banner2024-03-27 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I april ger EMTF möjlighet till fördjupning inom solenergiteknik med två digitala kurstillfällen.

El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU