Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2019-07-04 av Slussen Building Services

Helsingsborgs stad vinner det Hållbara framtidspriset 2019. Kommunen får priset för sin mycket innovativa satsning, Tre Rör Ut, ett världsunikt avloppssystem i Oceanhamnen i Helsingborg.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2019-07-04 av Slussen Building Services

När halva 2019 gått har Sverige redan nettoexporterat nära 14 TWh el. Vi är därmed på väg mot ett rekordår. Rekord gäller också för vindkraftens första sex månader, där vi kan nå en produktion på 20 TWh när helåret summeras.

  El Utbildning & FoU


2019-07-04 av Slussen Building Services

Sveriges geologiska undersökning, SGU, kartlägger platser där bränder släckts med hälsofarligt brandskum, rapporterar sverigesradio.se


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2019-07-02 av Slussen Building Services

Energimyndigheten förbereder en utlysning inom projektet Teknikutveckling och innovation som vänder sig till små och medelstora företag som vill använda sin energi effektivare.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2019-07-01 av Teknisk Industriell Företagsutbildning, TIFU

TIFU erbjuder Entreprenadjuridik - Grundkurs, 18-19 september i Stockholm. Du lär dig hur kontrakt byggs upp och hur de tolkas vid tvist. Du får förståelse för risker och bevisbörda i ingångna avtal.

  Allmän Utbildning & FoU


2019-06-28 av Slussen Building Services

Nästa år införs svavelkrav som tvingar all internationell sjöfart att minska utsläppen av svaveldioxid till luften. Många rederier väntas då installera skrubbrar som tvättar avgaserna med havsvatten som sedan släpps ut förorenat i havet.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2019-06-28 av INSU AB

Skaffa dig rörelsefrihet på 6 månader! Gå från att vara den som ställer hundra frågor och är beroende av dina medarbetare, till att vara utbildad, kunnig och självgående. Anmäl dig nu till INSUs Ventilationsmontörsutbildning, start 14 oktober.

  Ventilation Utbildning & FoU


2019-06-27 av Slussen Building Services

En rapport om leveranssäkerhet i fjärrvärmenät har tagits fram. Den är resultatet av ett arbete som startade 2016 i Energiföretagen Sveriges Distributionsgrupp.


  Värme Utbildning & FoU


2019-06-27 av Slussen Building Services

Energiföretagen har analyserat statistiken för fjärrkylan för år 2018. Leveranserna har ökat med 26 procent, vilket förstås har att göra med en rekordvarm sommar. Men vi ser också att fjärrkylan byggs ut.


  Kyla Utbildning & FoU


2019-06-27 av Kamstrup AB

Vattenbristen har blivit ett återkommande problem i Sverige Här är några användbara till dig som vill veta mer om vattensituationen i din kommun.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2019-06-27 av DrivKraft Andrén AB

Svensk Byggtjänst fortsätter sitt samarbete med Lars Andrén och arrangerar i höst två nya kurstillfällen, i Stockholm och Göteborg, på tema solenergi.

  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2019-06-27 av Slussen Building Services

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att förbereda införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.


  Allmän Utbildning & FoU


2019-06-26 av Slussen Building Services

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023, det vill säga hur höga totala avgifter elnätsföretagen får ta ut av sina kunder.


  El Utbildning & FoU


2019-06-25 av Viessmann Värmeteknik AB

Viessmanns ambition är att ligga i framkant och driva på energi- och samhällsutvecklingen, vilken är i konstant förändring. Vi välkomnar både befintliga och nya installatörer till kurstillfällen i höst. Läs mer...

  Värme Kyla Utbildning & FoU

Annons
banner2019-06-24 av Slussen Building Services

Beloks medlemsföretag har ett stort intresse av att minska effekttoppar och det finns ett uttalat behov av ökad kunskap om metoder för detta. Som ett första steg i att bemöta detta genomför Belok en förstudie på området.


  Värme Kyla El Energieffektivisering Utbildning & FoU