Utbildning & FoU

Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2021-10-26 av Slussen Building Services

Tack vare individuell mätning och debitering, IMD, under lång tid finns det nu tillgång till faktiska data kring förbrukning som kan ligga till grund för en förbättrad och mer aktuell norm för dimensionerande flöde för tappvarmvatten.

  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU


2021-10-26 av Slussen Building Services

Behovet av billig solcellsteknik växer, och nu har KTH-forskare gjort framsteg med perovskitsolceller som kostar mindre att tillverka än traditionell teknik baserad på kisel.

  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2021-10-22 av SIFU AB

Välkommen till Energideklarationsdagen - den årliga mötesplatsen för årets energiexperter! Konferensen äger rum i Stockholm den 3 februari. Du kan även välja att vara med digitalt via länk.

  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Nordbygg


2021-10-22 av Bauer Watertechnology Systems AB

Nya filtersystem med magneter och Bauer vattenbehandling. SPARA PENGAR MED RENA RÖRSYSTEM! Få bort avlagringar & korrosion, kall-, varmvatten- vvc-, värme- vent- & kylsystem. Bättre driftnetto & lägre drifts- & energikostnader & underhållsskuld!

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2021-10-18 av Genano AB

För att minska risken för luftburen smitta vill forskargrupp i Finland att kraven ökar på lufthygien och luftrening.

  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU


2021-10-17 av AB Svensk Byggtjänst

Boken Praktisk fastighetsautomation innehåller en ingående beskrivning av de system och funktioner som förekommer i dagens fastighetsautomationssystem.

  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Annons
banner2021-10-17 av Bauer Watertechnology Systems AB

SPARA PENGAR MED RENA RÖRSYSTEM! Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & värme- & kylsystem. Vi utbildar er, enklare uppnå bättre driftnetto & lägre drifts- underhålls- energikostnader & underhållsskuld! KLART BÄTTRE FASTIGHET!

  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU


2021-10-15 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en kurs om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken, i samarbete med CIT Energy Management.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU


2021-10-13 av Bevent Rasch AB

Vill du veta mer om hur du undviker vanliga misstag kring vattenavskiljning och tryckfall vid ventilationsprojektering? Anmäl dig till vår kostnadsfria utbildning 26/10 kl. 14.00-14.45.

  Ventilation Utbildning & FoU


2021-10-13 av Slussen Building Services

En ny doktorsavhandling från Örebro universitet visar att restprodukter från köldmedier samlas i sjöar – utan att brytas ner.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Utbildning & FoU

Annons
banner2021-10-12 av Slussen Building Services

SBUF presenterar rapporten Energianvändning i lågenergiskolor - framtagande av modern och detaljerad brukarindata.


  Allmän Utbildning & FoU


2021-10-12 av Slussen Building Services

Med bergvärmepumpsystemet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är det möjligt att sänka energikostnaden med 644 000 kronor per år och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 92 ton.

  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU


2021-10-11 av Svensk Ventilation

Är du VVS-ingenjör, servicetekniker, ventilationsmontör eller har yrkeserfarenhet inom ventilation? Nu kan du bredda din kompetens med den kostnadsfria utbildningen Ventilationsinjusterare på INSU.

  Ventilation Utbildning & FoU


2021-10-08 av Slussen Building Services

Regeringen har utsett en särskild utredare med uppgift att föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. vita certifikat).


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2021-10-07 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Välkommen till ett digitalt seminarium om IMD och varmvatten i Östergötland.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU