Utbildning & FoU

 
Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2024-07-04 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I höst utökar EMTF kursutbudet med den nya kursen ”Drift & felsökning av värmepumpar för dig som inte är expert” i samarbete med Svante Villman.

Värme Geoenergi Utbildning & FoU


2024-07-04 av Slussen Building Services

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.

El Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

240827 Karlskrona

240828 Malmö

240829 Helsingborg

240910 Gävle

240911 Karlstad

240912 Örebro

240924 Halmstad

240925 Göteborg

240926 Borås

241022 Luleå

241023 Umeå

241024 Örnsköldsvik

241025 Sundsvall

Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2024-07-04 av Slussen Building Services

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.

Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU


2024-07-03 av Slussen Building Services

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU


2024-07-02 av Slussen Building Services

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

Värme Utbildning & FoU


2024-07-01 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.

Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2024-06-27 av Slussen Building Services

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU


2024-06-27 av Ultramare AB

Har dina anställda också svårt att få ihop livspusslet ibland? Att ge möjligheten att göra en god gärning på arbetstid, det tycker vi på Ultramare är väldigt bra.

Ventilation Utbildning & FoU


2024-06-27 av Slussen Building Services

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.

Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU


2024-06-26 av Regin Controls Sverige AB

Nu tar vi nästa steg och lanserar utbildningsvideos som fungerar som en introduktion till våra produkter och relaterad programvara.

Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Annons
banner2024-06-26 av Slussen Building Services

Kommuninvest publicerar idag en ny rapport om kommunalt vatten och avlopp som belyser konsekvenserna av ökad skuldsättning och små marginaler. Rapporten heter Dyrare droppar – ökad skuldsättning och stigande räntor för kommunala VA-verksamheter.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-06-26 av Slussen Building Services

Hela 85 procent av de svenska småhusägarna anser att det är viktigt att energieffektivisera sina hem. Jämfört med elkrisens år 2022 har lägre elräkningar och ökat fastighetsvärde blivit viktigare skäl för att investera i energieffektiviseringar.

Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2024-06-25 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Slamspridning på åkermark – PFAS i slam, jord, gröda och mask.

Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-06-25 av Slussen Building Services

Boverket har fått fyra uppdrag av regeringen för att förbereda så direktivet för byggnaders energiprestanda, EPBD, som nu omarbetas kan bli en del av svensk lagstiftning senast den 29 maj 2026.

Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Annons
banner2024-06-24 av Slussen Building Services

Jordbruksverket vill att man överväger en ny myndighet som ska skydda åkermark från etablering av exempelvis solcellsparker, rapporterar sr.se.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU