Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2019-11-12 av Slussen Building Services

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med drygt 30 miljoner kronor i potten.

  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU


2019-11-11 av Eco Scandic Oy

Nu börjar det hårda stoppet för R404A att närma sig och så småningom följer andra HFC-köldmedier efter. Tyvärr har vi ännu ett underskott på arbetskraft för en total omställning till en grön kylmaskinsflotta. Vad finns det då för alternativ till den?

  Värme Kyla Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Annons
banner2019-11-08 av Slussen Building Services

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.

  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU


2019-11-06 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2019-11-05 av DrivKraft Andrén AB

Nu är det dags för en ny solkurs i Norge. Har ni vänner, kunder eller kolleger i vårt västra grannland som vill uppdatera sig kring solel och solvärme? Tipsa om kursen i Oslo/Lilleström måndagen den 9 december.

  Värme El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2019-11-01 av Slussen Building Services

Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har genomfört en förstudie kring Energiuppföljningsmetoder och verktyg.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2019-10-31 av Slussen Building Services

Avhandlingen "Fire Safety of Metal Chimneys in Residential Homes in Finland" har publicerats på Tampere University i Finland.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU


2019-10-30 av Slussen Building Services

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige man bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den billigaste, Solna.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Annons
banner2019-10-30 av Bauer Watertechnology AB

ROADSHOW - Utbilda dig, enkelt att uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten-, värme- & kylsystem Värmeväxlare värmepumpar försämras värmeöverföringen 25-65%

  Värme Sanitet Energieffektivisering Utbildning & FoU


2019-10-29 av INSU AB

Vill du lära dig mer om att jobba med CO2? Av miljö- och energitekniska skäl kommer CO2 som köldmedium att installeras i allt fler anläggningar inom den närmaste framtiden, så förbered dig redan nu!

  Kyla Utbildning & FoU

Annons
banner2019-10-28 av Daikin Sweden AB

Den 9-10 oktober hölls kursen Kylteknik – CO2 på Daikins huvudkontor i Danderyd, Stockholm. Den fullbokade kursen arrangerades i samarbete mellan Daikin och STI (Stockholms Tekniska Institut).

  Kyla Utbildning & FoU


2019-10-25 av Slussen Building Services

Villaägarna har låtit undersöka fem kalkreningsprodukter och resultatet är nedslående – endast en produkt fungerar bra. Faktum är att ett traditionellt vattenfilter fungerar bäst.


  Allmän Utbildning & FoU


2019-10-25 av Yrkeshögskolan i Enköping

För närvarande utbildas 28 studenter vid YH i Enköping till Ventilationsingenjörer. Utbildningen är på eftergymnasial nivå och har en inriktning mot styr- och reglerteknik och projektering. Nu är studenterna på väg in i kommande LIA-period.

  Ventilation Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2019-10-24 av Slussen Building Services

Regeringen har idag gett Energimarknadsinspektionen ett uppdrag om analys och förslag till åtgärder avseende kapacitetsbrist i elnäten.


  El Utbildning & FoU

Annons
banner2019-10-24 av Slussen Building Services

Beställarnätverket, Belok, har genomfört utvärdering av effektivitet hos värmeåtervinning från fettavskiljare.


  Värme Utbildning & FoU