Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2018-05-17 av Slussen Building Services

Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna anser att det bör finnas ett nationellt mål om återföring av fosfor från stad till land. Det framgår av en enkät som Vetenskapsradion gjort.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-05-16 av Slussen Building Services

Mycket folk, otroligt många utställare och mycket produkter. Slussen.biz har pratat med Bernt Bodin som befinner sig på IFAT-mässan i München.

  Vatten & avlopp (yttre VA)

Aktuellt Expo
ExpoVA

181106 Luleå

181107 Skellefteå

181108 Umeå

181109 Östersund

Mediapartners

VA: VARIM

2018-05-16 av Abelko Innovation

Styr- och apparatskåp med en standardlösning eller en anpassad lösning utformad efter dina behov.

  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Automation Solvärme & solenergi


2018-05-15 av KSB Sverige AB

För att möta den globala ökningen av mycket stora avloppsvattenprojekt har KSB markant breddat sitt sortiment av stora, torruppställda avloppspumpar. KSB har utökat sin Sewatec-serie med ytterligare 15 pumpstorlekar.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger


2018-05-15 av Slussen Building Services

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-05-14 av Kamstrup AB

Vi har påbörjat nedräkningen inför Vattenstämman som är Sveriges största samtalsarena för aktuella vattenfrågor. I år äger träffen rum på Helsingborgs Arena den 22-23 maj.

  Vatten & avlopp (yttre VA)

Annons
banner2018-05-11 av Slussen Building Services

VA-projektet Östra Länken i Luleå är vinnare av Årets Bygge.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt


2018-05-11 av Slussen Building Services

Fler än två miljoner svenskars dricksvatten filtreras genom sand och grus. En unik på plats-studie i Ringsjöverket i Skåne visar att gamla sandfilter är effektivare än nya.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-05-11 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Patogenhalter i svenska ytvattentäkter för QMRA – statistisk modellering och utvärdering av ett hypotesbaserat angreppssätt.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-05-09 av Utvecklingscentrum för Vatten, UCV

Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) finns med som utställare på Vattenstämman i Helsingborg där vi presenterar flera intressanta projekt och utbildningar.

  Vatten & avlopp (yttre VA)

Annons
banner2018-05-07 av Slussen Building Services

En helt ny typ av mätare, utvecklad av Mittuniversitetet och MittSverige Vatten, kan underlätta för vattenbolag att upptäcka bräddningar i VA-nätet och minska miljöpåverkan när extremt höga vattenflöden leder till att avloppsnätet överbelastas.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Automation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU


2018-05-02 av Slussen Building Services

Branschföreningarna Svenskt Vatten och Sweden Water Research manar till eftertanke gällande mätning och analysmetoder gällande förekomsten av mikroplaster i miljön.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2018-04-30 av Vatteninfo Sverige AB

Välkommen till vatten och avloppslördag i Norrtälje. Kom och lyssna på kommunens planer på att bygga kommunalt VA, regler och teknik och slamsugning. VA-rådgivare på plats.

  Vatten & avlopp (yttre VA)


2018-04-26 av Slussen Building Services

Branschförneningarna Avanti System och Geotec som båda samlar brunnsborrare är ett steg närmare sammanslagning efter Avantis Systems stämma.

  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Geoenergi


2018-04-23 av Aarsleff Rörteknik AB

Bygg- och anläggningsföretaget Aarsleff satsar på engagerade medarbetare som ett led i bolagets tillväxtstrategi och rekryterar därför en HR-chef. Anna Glimdén tillträder den nyinrättade rollen och tar plats i ledningsgruppen.

  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet Arbetsmarknad