Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2024-05-24 av Ambiductor AB

Ambiductor fortsätter att stärka sitt team med rekryteringen av Tomas Wächtler som den nya marknadsansvarige för produkter inom VA.

Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad


2024-05-23 av Vattenindustrin

Vid Vattenindustrins vårmöte den 21 maj i Göteborg valdes John Skantze, HUBER, till ny ordförande. Vidare valdes Jesper Hess, Kamstrup, och Anna Dahlman-Petri, WSP, till nya ledamöter.

Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

241022 Luleå

241023 Umeå

241024 Örnsköldsvik

241025 Sundsvall

Mediapartners

VA: VARIM
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner

2024-05-22 av Slussen Building Services

Underhållet av kommunala va-system är eftersatt. På sikt innebär det risker för miljön och människors hälsa. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens insatser för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster.

Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU


2024-05-22 av Slussen Building Services

Branschorganisationen Svenskt Vatten har koll på vattensituationen i landets kommuner. Just nu finns det åtta kommuner som har bevattningsförbud i hela eller i vissa delar av kommunen.

Vatten & avlopp (yttre VA)


2024-05-21 av Slussen Building Services

EU:s avloppsdirektiv kommer att innehålla ett undantag för Weserdomen. Något som Sverige och Finland kämpat för.


Vatten & avlopp (yttre VA)


2024-05-20 av Munters Europe AB

Vilka problem kan uppstå vid fukt i anläggningen? Christian Dorwarth från Munters delar med sig av sina erfarenheter och visar hur skräddarsydda lösningar ger optimala inomhusklimat.

Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA)


2024-05-20 av Systeminstallation i Varberg AB, SI

Vill du vara en viktig del av att växande bolag, där en schysst och trevlig företagskultur värderas högt? Bra, för inom SI-gruppen ger vi dig stora möjligheter till personlig utveckling och att ha roligt på jobbet är en självklarhet för oss!

Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Platsannonser Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Arbetsmarknad Rekryteringsbank


2024-05-20 av Slussen Building Services

Högskolan i Gävle har tilldelats totalt 2,6 mkr kronor till ett forskningsprojekt som ska förebygga effekter av översvämningar och skyfall. Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med två privata företag som lägger till ytterligare 2,9 mkr.

Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-05-17 av Systeminstallation i Varberg AB, SI

Vill du vara en viktig del av att växande bolag, där en schysst och trevlig företagskultur värderas högt? Bra, för inom SI-gruppen ger vi dig stora möjligheter till personlig utveckling och att ha roligt på jobbet är en självklarhet för oss!

Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Platsannonser Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Arbetsmarknad Rekryteringsbank


2024-05-16 av Systeminstallation i Varberg AB, SI

Vill du vara en viktig del av ett växande bolag, där en schysst och trevlig företagskultur värderas högt? Bra, för inom SI-gruppen ger vi dig stora möjligheter till personlig utveckling och att ha roligt på jobbet är en självklarhet för oss!

Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Platsannonser Automation/Styr- och Regler


2024-05-14 av Kamstrup AB

Vill ni kunna identifiera läckor på servis- och huvudledningar, och mer effektivt prioritera era resurser?

Vatten & avlopp (yttre VA)


2024-05-14 av Slussen Building Services

Vattenläckor ställer till omfattande skador som får stora följder för både hela samhällen och viktiga verksamheter. Det visar en ny rapport från VA-Fakta.

Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-05-13 av Vatteninfo Sverige AB

Avslutningen av GEMOVA-projektet Projektet GEMOVA (Generella Modeller för små anläggningar för Vatten och Avlopp), finansierat av LEADER Stockholm, närmar sig sitt slut.

Vatten & avlopp (yttre VA)


2024-05-13 av Slussen Building Services

I Göteborg testas tre olika filtermaterial för rening av dagvatten från E6:an, rapporterar svt.se.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-05-07 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Göra rätt, hålla tätt – täthetsprovning av olika tryckrörssystem inom VA.

Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU