Organisation

Vattenindustrin

Telefon: 08-782 08 50
Adress: Besöksadress: Storgatan 5, Stockholm
Postadress: Box 5510, 114 85 Stockholm
Org. nr.   556371-5126
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Vattenindustrin

Om Vattenindustrin

Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation tydliggör Varim medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Det gör vi genom att:

Verka för ett gott affärsklimat i VA-branschen
Vattenindustrin jobbar för att aktörerna i VA-branschen tillsammans ska hitta de bästa lösningarna på de
utmaningar som vårt samhälle står inför, såsom klimatförändringar, ökad urbanisering kontra
avfolkningsbygder, kapacitetsbrister och behov av ny teknik för att möta nya krav. För Varims
medlemmar är det viktigt att leverera lösningar med fokus på kvalitet och med ett långsiktigt
perspektiv.

Vara en kunnig företrädare för medlemmarnas intressen
Vattenindustrins medlemsföretag står för mångårig erfarenhet, stor expertis och teknik i framkant.
För att våra kunder ska få bästa möjliga lösning, agerar Varim för branschens gemensamma
intressen gentemot lagstiftare, myndigheter, VA-huvudmännen samt andra aktörer och
organisationer – med stärkt konkurrenskraft för våra medlemmar och för branschen som helhet
som det övergripande målet.

Vara en kraftfull mötesplats för medlemsföretagen
Inom Vattenindustrin möts medlemsföretagen som kollegor för kunskapsutbyte, inspiration och samarbeten.
Varims medlemsföretag får kontinuerlig information, nyheter och exklusiva inbjudningar till branschens viktiga händelser. Vattenindustrin är även drivande i den stora återkommande VA-mässan i Sverige tillsammans med Föreningen Vatten och Svenskt Vatten.

Verksamheten har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Vill du veta mer om Vattenindustrin och vad vi kan göra för dig?
Ring oss på tel. 08-782 08 50 eller e-post [email protected]

Vattenindustrin - samlad kompetens för svenskt vatten.