Slussen.biz Expon

Välkommen till Expo, en ledande arrangör av B2B möten i hela Sverige. Här träffar du de främsta varumärkena inom installationsteknik, VA och fastighetsautomation. Vi kommer till 30-talet orter varje år - för att effektivisera din vardag. Läs mer om ExpoVent, ExpoVA, ExpoStyr och ExpoSol här.

Ang. Corona

Vi som arrangör månar om våra utställares och besökares hälsa och vi följer därför utvecklingen och myndigheternas rekommendationer gällande Coronaviruset (COVID-19).

På grund av den stora smittspridningen av covid-19 och dess följder har vi valt att flytta, ExpoVent som var planerad till v.4 i Falun, Karlstad och Örebro till vecka 14, 5-7 april.
Välkomna då!


Aktuella turer

ExpoVent


Om turnén
220322 Kalmar
220323 Växjö
220324 Jönköping

Om turnén
220405 Falun
220406 Karlstad
220407 Örebro

Om turnén
220517 Trollhättan
220518 Göteborg
220519 Borås

Om turnén
220823 Karlskrona
220824 Malmö
220825 Helsingborg

Om turnén
221004 Luleå
221005 Umeå
221006 Örnsköldsvik
221007 Sundsvall

Om turnén
221122 Stockholm
221123 Uppsala
221124 Västerås

ExpoVA


Om turnén
221025 Luleå
221026 Umeå
221027 Örnsköldsvik
221028 Sundsvall

ExpoStyr


Om turnén
220215 Luleå
220216 Skellefteå
220217 Umeå
220218 Örnsköldsvik

Om turnén
220906 Gävle
220907 Enköping
220908 Stockholm
220909 Norrköping

Om turnén
221108 Halmstad
221109 Malmö
221110 Kristianstad
221111 Växjö

ExpoSol


Fler datum
kommer snart