ESBE AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556269-6319
Arbetsområde:   App för smartphone
Blandningsventiler
Givare
Kyla
Pumpar, kompressorer, rör och ventiler
Reglerventiler
Regulatorer
Rumsreglerutrustning
Shuntventiler
Solvärmeutrustning
Ställdon
Säkerhetsventiler
Ventilation
Ventiler
Ventiler och ställdon
Ventilrör
Värme
Värme

ESBE tillverkar, utvecklar och marknadsför ventiler och ställdon som reglerar vätskeburna system i små och större fastigheter.

Produkterna ger bättre energiutnyttjande, komfort och säkerhet i system för värme, kyla och tappvatten. Med stigande energipriser och ökande krav på komfort är det viktiga faktorer i alla bostäder. Vi är 220 anställda och omsätter cirka 40 miljoner Euro.

Huvudkontoret finns i Reftele i Sverige. Egna säljbolag finns i Tyskland, Frankrike, Polen och Italien. Säljrepresentanter finns i mer än 20 länder.