Indoor Energy Services Sweden AB


Typ: Installatör/ Entreprenör
Typ: Konsult
Org. nr.   556396-5911
Arbetsområde:   Automatik mm
Datakylutrustning
Entreprenad/ installation
Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
Injustering - service
Inneklimat/ventilation
Kompressorer
Kyl- och värmepumpservice
Kyla
Kylsystem
Kylteknik
Reglersystem
Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem
Service-reparation av styrreglersystem
Ventilation
Ventilationssystem
VVS-service
Värme
Värmesystem

VÅRA TJÄNSTER

Indoor Energy arbetar med installation, service och underhåll inom fastighetsteknik och fastighetsautomation med fokus på energieffektivitet. Vi är verksamma inom samtliga områden kring inomhusklimat. Vår metod utgår från en helhetssyn, där kyla, värme, ventilation och styr- och reglerteknik samverkar.

Vår vision är att våra kunder ska ha de energieffektivaste fastigheterna 

Indoor Energy består av 150 medarbetare med hög teknisk kompetens på 8 orter i Sverige, och i Mälardalen är vi ledande inom teknisk service. Vi är även rikstäckande genom Near4You, ett nätverk med 500 medarbetare på 36 orter, och genom detta kan vi nå 92% av Sveriges fastigheter på 60 minuter. 

Våra kunder består utav allt ifrån industrier, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och statliga myndigheter. Vår vision är att våra kunder ska ha de energieffektivaste fastigheterna. Eftersom fastigheter står för 40% av Sveriges energiförbrukning anser vi att vårt arbete är viktigt, då vi kan hjälpa fastighetsägare att sänka sin energiförbrukning med 40%. På så sätt kan vi minska Sveriges totala energikonsumtion med 16%. Varje dag när vi går hem har vi sparat energi, minskat utsläpp och sparat pengar åt våra kunder. 

Vi strävar inte efter att vara klimatneutrala - vi vill vara klimatpositiva. Läs mer på vår hemsida https://indoor.se/

Företagsrepresentater 

https://slussen.azureedge.net/image/374/mats_(2).jpg

Mats Bjelkevik
VD 
Telefonnummer: 070-422 87 36
Mejl: [email protected]