Organisation

Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF

Telefon: 031-93 05 70
Adress: Dammviksvägen 20, 443 71 Gråbo
Org. nr.   802001-9314
Arbetsområde:  

Om oss

En förening med 100-åriga anor!

Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF) är en ideell, teknisk personförening
– grundad 1942, men med anor från 1911 – som arbetar för kyl- och värmepumpsteknikens och därmed medlemmarnas och branschens utveckling.

Vårt övergripande mål: Kunskapsutveckling

Detta sker främst genom:
 

 • Föreningens perifera organisation, vilken består av tre lokalavdelningar, som var och en arrangerar lokala möten och sammankomster. De tre avdelningarna, Stockholm, Göteborg och Malmö genomför vardera minst 6 möten/studiebesök per år.
 • Utbildning genom seminarier och kurser, bl.a. i ammoniaksäkerhet.
 • Utgivning av facklitteratur, främst handböcker i kyl- och värmepumpteknik vilka frekvent används som läromedel inom energi- och teknikutbildning.
 • Föreningsnyheter i facktidskriften KYLA+ Värmepumpar, med fortlöpande information om intressanta händelser i föreningen samt inom en rad för kyltekniken aktuella områden. Som medlem i KTF får man ett starkt rabatterat prenumerationspris på tidningen som utkommer 6 ggr/år.
 • En av huvudarrangörerna vid den årliga Svenska Kyl- & Värmepumpdagen, en viktig samlingspunkt för hela branschen.
 • Förvaltning av Matts Bäckströms Minnesfond, ur vilken stipendium årligen delas ut som stöd för energi- kyl- och värmepumpstekniks forskning.
 • Föreningen är en av de 3 stiftarna i KYS - Kylbranschens samarbetsstiftelse. En stiftelse som genom anslag stödjer kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt, samt utbildningsinsatser av samma karaktär.
 • Ett aktivt deltagande i nordiskt och internationellt samarbete.
 • Föreningen påverkar internationella kylfrågor via organisationen International Institute of Refrigeration, IIR i Paris.
 • Föreningen utger en medlemsmatrikel och har en ny modern hemsida.
 • Stadgar för Svenska Kyltekniska föreningen. (klicka här)