Alla nyheter
 
Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

För 20 minuter sedan av Slussen Building Services

Almedalsveckan i Visby, som i år fyra dagar, är igång. Många branschorganisationer och företaget är på plats för att sprida sina budskap.

Allmän


Igår 14:21 av Slussen Building Services

Jobbar du med energi- och klimatfrågor och samhällsplanering i kommun, region eller länsstyrelse? Nu lanserar Energimyndigheten nya stödjande verktyg för att stärka den kommunala och regionala energiplaneringen.


Allmän Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

240827 Karlskrona

240828 Malmö

240829 Helsingborg

240910 Gävle

240911 Karlstad

240912 Örebro

240924 Halmstad

240925 Göteborg

240926 Borås

241022 Luleå

241023 Umeå

241024 Örnsköldsvik

241025 Sundsvall

Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
bannerIgår 08:34 av Slussen Building Services

Jordbruksverket vill att man överväger en ny myndighet som ska skydda åkermark från etablering av exempelvis solcellsparker, rapporterar sr.se.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


Igår 08:27 av Slussen Building Services

Regeringen har i dag gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda möjligheten för elnätsföretag att använda och fördela outnyttjad effekt i elnäten. Syftet är att frigöra effekt utan att behöva göra nya investeringar i elnät.


El Utbildning & FoU


2024-06-20 av Systemair

Nu har tilluftsaggregatet Topvex FS fått ny kostym, ny funktionalitet och nya tillbehör. Ett kompakt aggregat som lämpar sig där värmeåtervinning inte är aktuellt, som i restaurangkök till exempel. Styr- och reglersystem med trådlös kommunikation!

Ventilation Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger


2024-06-20 av Vatten2025/Svenska Mässan

Kompetensbrist, skyhöga kostnader, klimatförändringar och IT-hot. Det är några av vatten- och avloppsbranschens största utmaningar kommande år. Det menar Erik Winnfors Wannberg, ansvarig utgivare för VA-tidskriften Cirkulation.

Vatten & avlopp (yttre VA)

Annons
banner2024-06-19 av Rostfria VA-system i Sverige AB

Rostfria VA-System har genomgått en omfattande revision och är officiellt godkända av Sinfra, Sveriges Inköpscentral för Infrastruktur. Detta är ett erkännande av vårt långsiktiga åtagande för kvalitet och hållbarhet.

Vatten & avlopp (yttre VA)


2024-06-19 av Slussen Building Services

De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 5,8 procent. Bostadsindikatorn har ökat med 20 procent medan Indikatorn för övrigt byggande minskat 1 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator.

Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad


2024-06-19 av Slussen Building Services

I dag kom domen i målet där fackförbundet Byggnads stämt Assemblin och Installatörsföretagen för att en medarbetare som testat positivt för cannabis. Arbetsdomstolen ger Installatörsföretagen och Assemblin rätt.

Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad


2024-06-19 av NORDBYGG/Stockholmsmässan

Ebba Busch, Sveriges energi- och näringsminister, kommer möta bygg- och fastighetssektorn under Byggmaterialdagen på Stockholmsmässan i Älvsjö den 14 november 2024.

Allmän Nordbygg

Annons
banner2024-06-19 av Nordic Climate Group AB, NCG

Nordic Climate Group förstärker sin position i Stor-Stockholm genom förvärvet av Frigotech som fokuserar på kommersiell kyla och har en gedigen erfarenhet av kyltekniska CO2-lösningar.

Värme Kyla Arbetsmarknad


2024-06-18 av Slussen Building Services

Genomförandebeslut på plats – ett avgörande steg på vägen mot MAXIMA i sydvästra Skåne.

Vatten & avlopp (yttre VA)


2024-06-18 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Sensorsystem för detektion av olja i avloppsvatten.

Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU


2024-06-18 av Vatteninfo Sverige AB

Under konferensen Water innovation Europe i Bryssel delades flera innovationspriser relaterade till vatten. Ett av dem handlar om innovation inom vattenstyrning och förvaltning. Vatteninfo vann priset för sitt arbete med att organisera samfälligheter

Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Annons
banner2024-06-18 av Slussen Building Services

Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium.

Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU