Alla nyheter
 
Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Läsaren
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2023-01-27 av ClimaCheck Sweden AB

Projektet går ut på att dokumentera hur man kan ta jobba med optimeringspotential på 10-30% i kylanläggningar för att snabbt effekt och energibehov, vilket uppskattas motsvara 50-150 MW i Sveriges 3000 större livsmedelsbutiker.

  Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU


2023-01-27 av Ahlsell AB

Jimmy Svedin har anställts som Säljchef kyl. Han ansvarar för kylförsäljningen i regionerna Stockholm, Nedre Norrland samt Övre Norrland.

  Kyla Arbetsmarknad

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser

ExpoVent

230124 Karlstad

230125 Borlänge

230126 Gävle


ExpoVärmeKyla

230207 Karlstad

230208 Örebro

230209 Västerås


ExpoVA

230328 Norrköping

230329 Karlstad

230330 Västerås


ExpoStyr

230418 Luleå

230419 Umeå

230420 Östersund

230421 Sundsvall

Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2023-01-27 av Indoor Energy

Den 1 februari tillträder Åsa Wikensten som koncernchef för Indoor Energy. Åsa tar över det operativa ansvaret från Mats Bjelkevik som tar plats i styrelsen. Åsa kommer senast från Coromatic där hon arbetat som koncernchef.

  Allmän Arbetsmarknad


2023-01-27 av Slussen Building Services

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas.


  Allmän Brand & säkerhet

Annons
banner2023-01-27 av Slussen Building Services

E.ON:s kraftiga höjningar av fjärrvärmepriserna i Skåne har lett till flera anmälningar till Energimyndighetens fjärrvärmenämnd och Konkurrensverket, rapporterar sr.se.


  Värme


2023-01-27 av Energieffektiviseringsföretagen, EEF

I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering - men inget större nätverk att samverka i. EEF startar nu därför upp Nätverk Energiexperter!

  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Annons
banner2023-01-27 av Slussen Building Services

Under 2022 ökade försäljningen av värmepumpar totalt sett på den svenska marknaden. Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar.


  Värme Kyla Utbildning & FoU


2023-01-26 av Ekström & Söner AB

Vi har nu blivit återförsäljare & lagerhållare åt Exodraft avseende deras rökgasfläktar, tillbehör, varvtalsstyrningar, trådlösa regleringar mm.

  Ventilation Värme El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger


2023-01-26 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

I kvarteret Fatburen  i Stockholm har energianvändningen kraftigt minskats.


  Allmän Energieffektivisering Referensprojekt


2023-01-26 av ClimaCheck Sweden AB

Den 20–21 april anordnar vi vår årliga Internationella Träning, ta chansen att fängslas under två dagar och träffa experter från hela världen och få ett unikt erfarenhetsutbyte.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2023-01-25 av Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Nu finns en film om byggandet av World of Volvo på EMTF:s youtubekanal.


  Allmän


2023-01-25 av Slussen Building Services

Fysikforskare vid Lunds universitet ska testa en ny typ av solceller som bättre matchar solspektrat jämfört med dagens kiselsolceller i rymden.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2023-01-25 av ebm-papst AB

ebm-papst finns på plats under den populära seminariedagen för att visa energieffektiva digitala lösningar för fastigheter.

  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering


2023-01-24 av Slussen Building Services

Sedan årsskiftet måste kommuner skaffa arbeta fram en skyfallsplan och i Nässjö pågår arbetet för fullt, rapporterar Sveriges Radio.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Annons
banner2023-01-24 av Slussen Building Services

Det är svårt för konsumenter att veta om de betalar rätt elpris. Det visar en granskning från Konsumentverket. Mer än 40 procent av de granskade bolagen hade olika prisuppgifter på konsumentens faktura och på sin webbplats.


  El Utbildning & FoU