Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet (Fastighets VA)
Vatten & avlopp (yttre VA)
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation/Styr- och Regler
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Krönikor
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Rekryteringsbank
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2021-01-15 av Teknologisk Institut AB

Nu har nedräkningen börjat till den årliga Energideklarationsdagen! Var med och diskutera framtid och utveckling tillsammans med ledande experter på området!

  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2021-01-13 av Slussen Building Services

Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar ska utredas i nytt forskningsprojekt hos RISE.


  El Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Produkter i fokusFler produkter
Andra kalendrar
Öppna kalendern
Kurser
Platsannonser
Hitta drömjobbet här
Rekryteringsbanken
Jobbsök för privatpersoner
Annons
banner2021-01-12 av FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

Större tillbyggnad på Regionsjukhuset i Linköping är nu certifierad som passivhus enligt FEBY kriterierna. Det innebär ett bra inneklimat och en mycket låg energianvändning.

  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt


2021-01-05 av DrivKraft Andrén AB

Det gamla investeringsstödet för solelsanläggningar fasas ut och ersätts med en skattereduktion för privatpersoner. Skattereduktionen gäller både för material och arbete under förutsättning att de finns med på samma faktura.

  El Solvärme & solenergi

Annons
banner2020-12-21 av Svensk Solenergi

Nu öppnar Svensk Solenergi nomineringsperioden för Solenergipriset. Vi vill få in tips på alla imponerande solenergianläggningar, eller spännande prestationer inom solenergi, som genomförts under 2020.

  Allmän Solvärme & solenergi


2020-12-17 av Slussen Building Services

Regeringen har idag beslutat om ändringar i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, för att möjliggöra fortsatt stöd till kommuner och företag.

  El Solvärme & solenergi

Annons
banner2020-12-10 av Svenskt Geoenergicentrum

Geoenergicentrums kursutbud 2021 ges på flera orter – i Lund, Göteborg och i Stockholm. Nytt för i år är att designkursen i februari ges på engelska.

  Värme Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2020-12-01 av SSEL Project AB

Sedan sommaren 2020 är SSEL Project en ny aktör på marknaden för bland annat installation av solenergi och energioptimering.

  Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Arbetsmarknad

Annons
banner2020-11-30 av Ecoclime Group AB

Ecoclime har installerat samtliga av sina tekniska fastighetslösningar – under ett och samma tak. Vilhelmina Folkets Hus har minskat sina behov av externt tillförd energi och uppnått en bättre inomhuskomfort.

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU


2020-11-30 av Slussen Building Services

Från årsskiftet blir det skattereduktion vid installation av grön teknik. Detta hanteras via Skatteverket.

  El Solvärme & solenergi

Annons
banner2020-11-16 av Malthe Winje Automation AB, MWA AB

I vissa applikationer såsom till exempel solcellsanläggningar och elbilsladdare är det krav att använda jordfelsbrytare typ B.

  El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger


2020-11-16 av REC Indovent

Nu kan även REC titulera sig som elinstallationsföretag. Stort grattis önskar vi vår affärsområdeschef Andreas Löfgren som nu är klar med sin utbildning som auktoriserad elinstallatör och kommer stå för vår regelefterlevnad.

  Ventilation Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger


2020-11-13 av Slussen Building Services

LTH och RISE söker fastighetsägare som är intresserade av att delta i projektet och installera byggnadsintegrerade solceller i en anläggning 2022-2024.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU


2020-11-10 av Ecoclime Group AB

Folkets Hus tar nu tillvara på öveskottsenergi och återför det till fastigheten: "Andelen externt tillförd energi för uppvärmning har minskat med ca 70 %."

  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Annons
banner2020-11-06 av Teknologisk Institut AB

Den 2 februari 2021 är det återigen dags för Energideklarationsdagen – en årlig plattform för dig som arbetar med energideklarationer och energieffektivisering.

  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi×