FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996

Firma

Svenskt Geoenergicentrum

Typ: Utbildningsorg
Box: Box 1127 
Postadress: 221 04 LUND 
Telefon 075-7008820 
Fax: 075-7008829 
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
 
Org. nr.   
 

Om oss
Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som har intresse för geoenergifrågor.
Vi samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.

Svenskt Geoenergicentrum bildades 2013. Kunskapscentret vänder sig till entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, kommuner, myndigheter, forsknings- och utbildningsinstitutioner, tillverkare och andra grupper som har nytta av kunskap om geoenergi.

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum!

FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
E-post/TitelTelefon/Mobil 

Johan Barth


VD

075-7008820
 


Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation