FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996

Firma

Funkis, Funktionskontrollanterna i Sverige

Typ: Organisation
Box: Box 43 
Postadress: 161 26 BROMMA 
Telefon 040-410151 
Fax:  
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
 
Org. nr.   
 

Verksamhetsbeskrivning
Funktionskontrollanterna i Sverige bildades i juni 1993. Initieringen skedde bl.a. av Boverkets ventilationsansvarige handläggare som ansåg att det behövdes en organisation som tolkade och samordnade ”Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273) för alla de befattningshavare som skulle utföra arbetet.

FunkiS användes från början som föreningens arbetsnamn och är idag väletablerat och har drygt 1200 medlemmar. Medlemskapet är personligt och kan förvärvas av alla som har behörighet att utföra OVK. (Obligatorisk Ventilations Kontroll). FunkiS är en ideell föreningen utan vinstintresse. Verksamheten finansieras genom medlemmarnas avgifter, symposieavgifter etc. Arbetet är inriktats på att tolka författningen och informera medlemmarna om administrativa, tekniska, etiska och juridiska aspekter, samt ge de konkreta anvisningar som tolkningen för med sig. Arbetet sker på olika sätt:

[Redigera]

FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
E-post/TitelTelefon/Mobil 

Jan Boldrup


Kassör

08-297502
0707-543101
 Lars Skarenstedt

Epost saknas!
Vice ordförande


 


Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation