NIBE Energy Systems


Typ: Fabrikant
Org. nr.  
Arbetsområde:   Ackumulatortankar
Elkassetter
Elpannor
Elpatroner
Fastighetspannor
Frånluftvärmepumpar
Gaspannor
Luft/vattenvärmpumpar
Luftvärmepumpar
Markvärmepumpar
Plattvärmeväxlare
Solfångare
Solvärmeutrustning
Vattenvärmare, varmvattenberedare
Vedpannor / Biobränslepannor
Villapannor
Värme
Värmeväxlare
Övriga värmepumpar

NIBE Energy Systems

Energilösningar för inomhuskomfort och uppvärmning

NIBE Energy Systems erbjuder ett brett sortiment av produkter för inomhuskomfort såsom uppvärmning, kylning, värmeåtervinning och beredning av varmvatten för småhus, flerbostadshus och andra större fastigheter.

Exempel på produkter är värmepumpar, varmvattenberedare, villapannor och solcellspaket.

Läs mer på vår webbsida