FÖR KONSULTER INSTALLATÖRER OCH TEKNISKA FÖRVALTARE SEDAN 1996

Firma

IUC, Installatörernas Utbildningscentrum(HK)

Typ: Utbildningsorg
Box:  
Address: Kungsgatan 2a 
Postadress: 641 30 KATRINEHOLM 
Telefon 0150-365600 
Fax: 0150-365656 
Omsättning (Tkr) ?HelpOmsättning (Tkr)
1 Miljon = 1 000 Tkr
1 Miljard =1 000 000 Tkr
6732 
Org. nr.   
 

Verksamhetsbeskrivning
Installatörernas Utbildningscentrum IUC är en heltäckande utbildningspartner med företagskurser och certifiering inom teknik och ledarskap, yrkeshögskola och fackteoretisk lärlingsutbildning.
Vår kompetens omfattar VS, ventilation, kyla, styr- och reglerteknik, energi och el. Vi har lång erfarenhet av teknisk utbildning och anpassar oss kontinuerligt efter företagens behov och den senaste tekniken. Kompetensutveckling är en investering som ska löna sig. Kunskapen man får hos oss ska vara direkt användbar när deltagaren är tillbaka i egna projekt och arbetsuppgifter. Därför hämtar vi exempel och situationer från dagens teknik och villkor på marknaden. Efter överenskommelse kan vi även utveckla och företagsanpassa utbildning utifrån just era behov och önskemål.

Huvudkontoret finns i Katrineholm och filialer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Hässleholm.

IUC ägs av branschorganisationerna VVS Företagen, Svensk Kyl & Värmepumpföreningen, Svensk Ventilation samt Katrineholm kommun.

[Redigera]

FÖRETAGETS REPRESENTANTER  
E-post/TitelTelefon/Mobil 

Marcus Andersson


VD

0150-365601
070-4409744
 Malin Gunnar


Ekonomichef

0150-365602
 Jörgen Björklund
Katrineholm, Göteborg, Malmö

Verksamhetschef Yrkeshögskolan

0150-365603
 Anne-Sofie Ericsson


Marknadsassistent

0150-365613
 


Copyright © 2001 - 2012 Slussen Building Services - Slussen är utvecklad av Ventil Digital Kommunikation