Kyl- och värmepumpbranschen samlades digitalt

2020-11-20 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kvpdagen2.png
Från vänster moderatorn Henrik Brengesjö, Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, Per Jonasson, vd Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, samt Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz gjorde ett nedslag på årets upplaga av Svenska Kyl- och Värmepumpdagen som hölls i form av ett onlineevenemang. 

Dagen inleddes av Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens avgående vd, Per Jonasson, som hälsade välkommen och gav en överblick hur det ser ut i kyl- och värmepumpbranschen. 
- Det är roligt att se att så många som runt 400 personer har anmält sig till denna digitala upplaga av Svenska kyl- och värmepumpdagen. Trots pandemin ser vi att det går bra för branschen och att det finns en ständigt tillväxt. Viktiga branschfrågor de ökade möjligheterna med digitalisering och utfasningen av f-gaserna. Rekryteringen är som tidigare en flaskhals även om vi ser att ansökningarna till våra utbildningar ökat i samband med pandemin. 

Hur slåss vi med IKEA och Google om morgondagens talanger? Det var den retoriska frågan i Mats Bjelkeviks dragning. 
- Få vet vad en kyltekniker gör, detta trots att vi är involverade i väldigt många branscher på något sätt. Nu har ju söktrycket ökat på Yrkeshögskolorna, men vi måste få fler att söka kontinuerligt. Jag menar att vi i kylbranschen måste ses som en del av lösningen i klimatomställningen, att vi behöver stärka lönsamheten och inte konkurrera med låga priser samt att vi måste stärka självförtroendet och höja ambitionsnivån. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/dagberg.png
Mikael Dagberg, utbildningsansvarig på Tesab, informerade om hur man bör hantera brandfarliga köldmedier. Foto: Ulrik Hammarsträng

Mikael Dagberg, utbildningsansvarig på Tesab-kedjan, talade under rubriken brandfarliga köldmedier i praktiken. 
- I och med utfasningen av f-gaserna byter vi till naturliga köldmedier såsom CO2, ammoniak, propan och HFC vilka har högre brandfarlighet. Generellt ger köldmedier med lägre GWP (Global warming potential) en ökad brandfarlighet och därför är det viktigt att vi som kyltekniker vet hur vi ska hantera detta vid exempelvis serviceingrepp och komponentbyten. Det handlar bland annat om att ventilera utrymmet man jobbar i, att eliminera alla tändkällor och läckage samt att använda gasdetektor. 

Deltagarna bjöds också på mindre panelsamtal där föreläsarna deltog. 

 

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Remiss: Energiklassning av byggbodar

2021-06-23

Lågan släpper en remiss på kriterier för att klassa både enskilda byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet och efterlyser synpunkter på en framtida energiklassning.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Regler om IMD träder i kraft

2021-06-22

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme.


  Värme

Folksam granskar solenergibranschen

2021-06-22

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

2021-06-18

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.


  Allmän Utbildning & FoU

Stockholm bygger skyfallsmagasin

2021-06-17

I Stockholm byggs nu skyfallsmagasin för att minimera konsekvenserna av kraftiga regn till följd av klimatförändringarna, rapporterar dn.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtiden

2021-06-16

I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola (MDH) ser man på möjligheterna med detta.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Integrerad smart styrning - Förstudie

2021-06-16

Bebo kommer genomföra en förstudie med rubriken "Integrerad smart styrning" med syftet att ge ägare av flerbostadshus ett verktyg för att ta fram en styrstrategi, och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Slussen.biz krönikör Lars Andrén 60 år!

2021-06-14

I veckan som gått hissade Slussen.biz flaggan för sin krönikör, Lars Andrén, som firar 60 år! Missa inte att ta del av han krönikerskatt så här långt....


  Allmän

Belimo skriver nytt kapitel

2021-06-11

Slussen.biz kopplade, tillsammans med 5000 andra, upp sig till Belimos produktlansering av det nya sortimentet av Belimo Energy Valve ™ och termiska energimätare.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

2021-06-10

Hur kan historiska byggnader bli mer energieffektiva, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras? Svaret ges i en avhandling som presenterar en ny metod för att sammanfoga klimatmål och kulturvärden i historiska byggnadsbestånd.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU