Schneider Electric med i allians för stärkt cybersäkerhet

2020-07-15 Schneider Electric Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/5377/cyber.jpg

 Schneider Electric har gått med i Cybersecurity Tech Accord – en allians av företag som förbinder sig att aktivt stärka skyddet för användare och kunder mot cyberattacker och andra digitala hot. I dagsläget ingår 144 globala teknikföretag i alliansen utöver Schneider Electric, bland annat Cisco och Microsoft. Tillsammans vill man öka säkerheten, stabiliteten och motståndskraften i hela cybervärlden.

 

Företagen som ingår i Cybersecurity Tech Accord täcker in många kritiska onlinemiljöer - från telekommunikation och datacenter till industriella kontrollsystem. För Schneider Electric, som är ledande inom digital transformation inom energihantering och automation och verkar i över 100 länder, är IT-säkerhet en prioriterad fråga.

Den senaste IT-incidentrapporten från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att myndigheter rapporterade 297 allvarliga IT-incidenter under 2018. Cybersäkerhet är en allt mer prioriterad fråga hos myndigheter, och samma trend går att se för det globala näringslivet. Forbes rapporterar att det under första halvåret 2019 skedde fler än 3800 dataläckor som äventyrade 4,1 miljarder filer.

– Vi står inför en ny verklighet och ett geopolitiskt klimat där skadliga aktörer har obegränsat med tid och resurser att genomföra cyberattacker, säger Christophe Blassiau, Senior Vice President, Digital Security och global CISO på Schneider Electric. Dessa nya, innovativa och allt farligare hot kan inte hanteras av ett enda företag, en bransch eller region. Genom att gå med i Cybersecurity Tech Accord kan vi fortsätta vårt samarbete med branschledande företag världen över för att upptäcka, förhindra och bemöta cyberattacker.

Genom att fortsätta arbeta nära offentlig verksamhet, kunder och partners för att bemöta risker i cybersäkerheten, kommer Schneider 

Electric säkerställa att avtalets kärnvärden efterlevs och att säkerheten är en viktig parameter i all utveckling, från edge-miljöer till molntjänster.

– Det är enormt viktigt för det digitala ekosystemet av partners att ha en öppen och produktiv konversation, att vara transparent om attacker samt att samarbeta för att utveckla nya sätt att säkra att både gamla och nya tekniker kan stå emot de mest sofistikerade cyberattackerna, säger Christophe Blassaiau.

– Den pågående diskussionen mellan det offentliga, civilsamhället och branschen om vikten av cybersäkerhet på internationell nivå, visar på behovet att samarbeta för att hantera de ökade cyberhoten, säger Annalaura Gallo på Cybersecurity Tech Accord. Vi är glada att välkomna Schneider Electric till Cybersecurity Tech Accord och ser fram emot att få ta del av deras unika expertis när vi tillsammans ska stärka säkerheten i den globala digitala ekonomin.

– Partnerskap och samarbeten är en förutsättning för cybersäkerhet, och det har varit en viktig del av Cybersecurity Tech Accord sedan start, säger Tom Burt, Vice President, Microsoft Customer Security and Trust. Microsoft är glada att se allt fler företag, inklusive globala bolag av Schneider Electrics dignitet, ansluter sig till Cybersecurity Tech Accord, som säkrar långsiktig säkerhet och stabilitet i cybervärlden.

Schneider Electric är också medlem i Cybersecurity Coalition samt ISA Global Cybersecurity Alliance, som ökar kännedomen om cybersäkerhet i tillverkningsindustrin och i processer och anläggningar inom kritisk infrastruktur.

Läs mer om hur Schneider Electric arbetar med cybersäkerhet här.

Om Schneider Electric:
Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingarwww.se.com/se.


 Dela     Tillbaka  

Schneider Electric installerar på framtidens sjukhus

2020-08-11

Schneider Electric har fått i uppdrag att installera styrsystem för värme, kyla, ventilation, energiuppföljning och larmövervakning av elanläggning och medicinska gaser, när sjukhusen i Eskilstuna och Nyköping uppgraderas.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt

Kungshem och Schneider Electric i stort samarbete

2020-07-10

Fastighetsbolaget Kungshem har nu gett Schneider Electric i uppdrag att minska energianvändningen, förbättra inomhusklimatet och öka komforten för hyresgästerna i i ett stort antal byggnader i Nyköping.


  Ventilation Värme El Energieffektivisering Referensprojekt

Schneider Electric tilldelas Solar Impulse Efficient Award

2020-07-02

Solar Impulse Foundation har tilldelat Schneider Electric utmärkelsen Solar Impulse Efficient Solution för mjukvaran EcoStruxure™ Microgrid Advisor och nätverket NEO (New Energy Opportunities) Network.


  El Automation/Styr- och Regler Solvärme & solenergi Projekterings- & förvaltningsprogram

Tips för energioptimering vid varierad beläggning

2020-06-16

Energioptimering vid varierad beläggning – fem tips, och två lösningar, från Schneider Electric.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Uppkopplade brandlarmsystem från Schneider Electric

2020-06-11

Brandlarmsystemet Esmi Sense FDP från Schneider Electric kommer att installeras i två stora byggprojekt i Göteborg: Gårda Vesta i Gårda och Geely Innovation Centre i hamnområdet Lindholmen.


  Allmän Brand & säkerhet Referensprojekt

Schneider Electric lanserar nytt koncept för rumsstyrning

2020-04-23

Schneider Electric lanserar nu konceptet Connected Room Solution – en innovativ, kostnadseffektiv och framtidssäker modullösning för smart rumsstyrning. Lösningen erbjuder en mer personlig och anpassad upplevelse som ökar driftseffektiviteten.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg

Galären väljer laddstolpar från Schneider Electric

2020-04-03

Marknaden för elbilar växer snabbt och en fungerande infrastruktur blir allt viktigare. Fastighetsbolaget Galären ville skapa ett framtidssäkrat garage i sitt miljöcertifierade nyproduktionsprojekt i kvarteret Hägern i Luleå.


  El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt Nordbygg

SCA väljer ställverk från Schneider Electric

2020-03-29

När SCA investerar i utökad kraftlinerproduktion vid pappersbruket i Obbola i Umeå kommun säkrar Schneider Electric strömförsörjningen med pålitliga, person- och driftsäkra svensktillverkade mellanspänningsställverk.


  Värme El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt Nordbygg

Schneider Electric tilldelade 6 priser på iF DESIGN AWARD

2020-03-27

iF DESIGN AWARD är en designtävling som grundades i Tyskland 1953 och har som mål att uppmärksamma och prisa innovationsrika, estetiska och ansvarstagande produkter och tjänster. I år tilldelades Schneider Electric hela 6 designpriser.


  El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

×