Schneider Electric Sverige AB


Typ: Fabrikant
Typ: Installatör/ Entreprenör
Org. nr.   556259-3532
Arbetsområde:   Allmän VVS
Automatik mm
Belysning
Brandskydd
Drift- och underhållsinstruktioner
El
Energieffektivisering
Entreprenad/ installation
Entreprenadjuridik
Fjärrvärme/fjärrkyla
Förbränningsteknik
Hus
Injustering - service
Inneklimat/ventilation
Installation av brandskyddsystem
Installation av datorkylsystem
Installation av el
Installation av gas-, och tryckluftsystem
Installation av kylsystem
Installation av luftreninssystem
Installation av pannor och värmeproduktionssystem
Installation av processventilationssystem
Installation av styr-, reglersystem
Installation av ventilationssystem
Installation av VVS-system
Installation av värmepumpar
Klimatskal
Kyla
Kylsystem
Kylteknik
Luftrening
Projektledning/projektadministration
Pumpar, kompressorer, rör och ventiler
Pumpservice
Reglersystem
Rengöring av ventilationssystem
Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem
Solvärmesystem
Styr-reglerteknik
Teknisk service
Tekniskt skydd
Ventilation
Ventilationssystem
VVS-service
Värme
Värmepumpsystem
Värmesystem
Övervaknings- styrsystem (för hela systembyggn.)
Övriga Produkter

Det är vi som är Schneider Electric

Vår vision
En värld där vi kan uppnå mer med mindre förbrukning av våra gemensamma resurser.

Att skapa värde för dig
Genom att samordna kompetensen inom säkerhet och fastighetsautomation med Schneider Electrics övriga kompetens inom säker kraft och eldistribution, data¬center och industriautomation skapar vi bättre förutsättningar för att skapa tydliga värden för dig och din organisation. Du kommer att se att vårt erbjudande samordnas i allt större grad – en samordning som du kan dra nytta av.

Vårt uppdrag
Hjälpa företag och individer att få ut det mesta av sin energi genom värdeskapande lösningar för fastigheter inom säkerhet och energianvändning

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med fler än 130 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivi¬sering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation.

Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2011 uppgick försäljningen till 22,4 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen cirka 2 000 personer.


www.schneider-electric.se/com