Världstoalettdagen uppmärksammades i Norrtälje

2019-11-21 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcpublik.JPG
Engagerad publik i samtal under en kort paus på konferensen i Norrtälje där Världsvattendagen uppmärksammades. Foto: Ulrik Hammarsträng

Konferens arrangerad av Utvecklingscentrum för Vatten och besök i utställningen Vattenexpo. Det var två aktiviteter som hölls i Norrtälje  för att uppmärksamma FN:s Världstoalettdag.

Världstoalettdagen instiftades 2001 och blev en officiell FN-dag 2013. Syftet är att uppmärksamma alla de människor som lever med bristfälliga sanitets- och avloppsanläggningar. 

I Norrtälje uppmärksammades Världstoalettdagen 2019 genom en konferens, som samlade ett 50-tal deltagare, arrangerad av Utvecklingscentrum för vatten (UCV) och en kväll med öppet  hus för allmänheten där det gavs möjlighet att ta del av föreläsningar och besöka utställningen Vattenexpo där enskilda vatten- och avloppslösningar exponeras.

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcfolke.JPG
Dagens moderator, journalisten och filmaren Folke Rydén, berättatde om sitt och fotografen Mattias Klums projekt där man domumänterar miljön i Östersjön. Foto: Ulrik Hammarsträng

Konferensen öppnades med välkomnande av kommunalrådet i Norrtälje kommun Staffan Tjörnhammar (M). Därefter tog dagens moderator, journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén, över stafettpinnen. 
- Efter många år som utrikeskorrespondent i USA och Asien kom jag hem och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Efter en tid fick jag kontakt med fotografen Mattias Klum och tillsammans bestämde vi oss för att under tio år titta på miljön i Östersjön ur olika aspekter.. Det har mynnat ut i sju filmer varav den sista kommer sändas på Svt måndagen 25 november. Alla sju filmerna  finns att se på www.ourbalticsea.com.

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcbrenda.JPGBrenda Vidal, från Luleå tekniska universitet, berättade om sin studie “Små flexibla  avloppslösningar: anpassning till en föränderlig värld” som är en multikriterieanalys där olika typer av  små avloppssystem satts i relation till olika hållbarthetskriterier och scenarier. 
- Vi har arbetat med hållbarhetskriterierna miljö, ekonomi, teknisk hälsa och social. Därefter har via arbetat fram indikatorer som vi, tillsammans med en referensgrupp, viktat. Vi har arbetat fram fyra scenarier med hjälp av de viktade indikatorerna vilket typ av reningssystem som passar bäst i varje scenario. Vilket system som blir mest hållbart beror på bestlutsfattarnas priorieteringar, lokala förhållanden och de regelverk som finns. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/wckarin.JPGMaria Jaki Borg, VA-rådgivare i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner, presenterade den pilotstudie för ureahygienisering av slam från små avlopp med sluten tank med extremt snålspolande toalett kombinerat med BDT-anläggning. 
- Det är en robust och vattensnål teknik med låga driftkostnader. Dessutom skapas kretslopp av  både kväve och fosfor. Avloppsslammet har transporterats till en container där det behandlats och urea tillförs. Därefter har det lagrats för att sedan spridas på åkrarna. Överlag har reaktionerna varit positiva från såväl allmänhet som transportörerna och inte minst lantbrukarna. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcgunnar.JPGGunnar Thelin, från Ekobalans, presenterade företagets metod för återvinning av växtnäring från reningsverk. 
- Med hjälp av vår lösning skapas återföring av näringsämnen till kretsloppet via högkvalitativa gödselmedel, med kväve, fosfor och kalium som största beståndsdelar, och gödslingskoncept. Jag ser detta som ett paradigmkskifte i synen på avlopp där man bör tala om resursvatten istället för spillvatten. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/wcjonas.JPGJuristen Jonas Christensen, verksam i egna företaget Ekolagen Miljöjuridik, gjorde en genomgång av utvecklingen av juridiken kring små avlopp och slam.
- Det finns många frågor kring varför det inte finns vägledande domar när det gäller hushållning. Min slutsats är att befintlig lagstiftningen inte är obsolet, resurshushållning och kretslopp är ett av rättsordningen erkänt intresse och lagstiftningen är väl rustad. Frågan är om tillsynsmyndigheten utnyttjar sina instrument eller brister det någon annanstans? Vi har ju också sett idag att det finns många intressanta initiativ i Sverige. 

Besök i Vattenexpo 
https://slussen.azureedge.net/image/353/wcvattenexpo.JPG
Jonathan Alm, VA-rådgivare i Norrtälje kommun, guidade besökarna i utställningen Vattenexpo. Foto: Ulrik Hammarsträng

Konferensdeltagarna bjöds också på en guidad i Vatteninfos permanenta utställning Vattenexpo där produkter, systemlösningar och tjänster för enskilt vatten och avlopp presenteras.

På kvällen var Vattenexpo även öppet för allmänheten. Besökarna och de närvarande föreläsarna fick även ta del av en föreläsning av Vidar Eriksson, från VALAB, som kom med tips på vad man ska tänka på gällande provning av vatten och avlopp.

Se fler bilder från evenemanget!

Text och foto: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Vem är din vinnare?

2019-12-13

Förslagen till Stora Inneklimatpriset har börjat droppa in, men du missar väl inte att lämna just ditt förslag på vinnare av branschens mest prestigefyllda pris?


  Allmän

Film om Vättern som hotad dricksvattentäkt

2019-12-11

Hundratusentals människor är beroende av dricksvatten från Vättern. Ändå tillåts bland annat dumpning av stora mängder ammunition i sjön. Det är temat i Tina-Marie Qwibergs kortfilm "Vättern, hotad dricksvattentäkt".


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg

2019-12-09

Svenskt Vatten presenterar rapporten Vattenförluster från ledningsnätet – beräkningsverktyg för en hållbar nivå.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Ny Profil på Slussen.biz

2019-12-09

Slussen.biz har träffat en Profil som är nybliven vd för en organisation i en expanderande bransch, bor i ett litet hus norr om Stockholm och gillar att spela strategispel med sin son. 


  Allmän Solvärme & solenergi Profilen

Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!

2019-12-09

Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!


  Allmän Energieffektivisering

Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk

2019-12-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Underhållsplanering för betongkonstruktioner i vattenverk

2019-12-05

Svenskt Vatten presenterar rapporten Underhållsplanering för betongkonstruktioner i vattenverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Krönika: En gräslig idé med stor potential!

2019-12-05

Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, har funderat på varför många bra idéer inte kommer längre än till byrålådan och vad som saknas för att de ska nå marknaden.


  Allmän Krönikor

Antalet larm om dåligt dricksvatten ökar kraftigt

2019-12-05

Antalet larm med rekommendation att koka dricksvattnet har ökat kraftigt jämfört med förra året. Det visar en enkät som Sveriges Radion Ekot genomfört.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Instrumentera rätt på avloppsreningsverk

2019-12-04

Svenskt Vatten presenterar rapporten Instrumentera rätt på avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU