Nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten

2024-06-18 Slussen Building Services

Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium. 
- Det här är ämnen som vi bör få i oss så lite som möjligt av, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.

4 nanogram per liter. Mer än så bör inte dricksvattnet innehålla av fyra vanliga PFAS-ämnen enligt Livsmedelsverkets nya riktvärde för PFAS i dricksvatten från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, till exempel ytvattentäkt och källa. Det här är första gången som Livsmedelsverket sätter ett riktvärde för PFAS i dricksvatten från egen brunn.

- PFAS är syntetiska ämnen som ansamlas i kroppen. Det finns tusentals PFAS-ämnen, och det nya riktvärdet gäller fyra av de vanligaste. PFAS är inte akut skadligt, men om man får i sig mycket under lång tid kan det påverka immunförsvaret. Därför är det viktigt att vi får i oss så lite PFAS som möjligt, säger Sabina Litens Karlsson.

Ta reda på lokala förhållanden för PFAS

Det är kommunen eller länsstyrelsen som har information om lokala förhållanden. Den som har en egen brunn som ligger inom ett område som misstänks vara förorenat med PFAS bör ta reda på om dricksvattnet innehåller PFAS över riktvärdet.

PFAS-ämnen i dricksvattnet kollas genom ett vattenprov. Livsmedelsverkets råd till alla brunnsägare är att ta prov och analysera sitt vatten regelbundet, minst vart tredje år, varje år om små barn ska dricka av vattnet. PFAS ingår inte som en del av den normala vattenanalysen, men går att lägga till.

Sänkta riktvärden för arsenik, bly och kadmium

Utöver det nya riktvärdet för PFAS sänks riktvärdena för tre andra ämnen: arsenik, bly och kadmium. Alla dessa ämnen kan på olika sätt vara skadliga för hälsan.

-  Vi får i oss både arsenik, bly och kadmium även genom till exempel maten. För att det totala intaget av dessa ämnen inte ska bli för högt så måste halten i dricksvattnet vara lägre än det riktvärde vi har haft tidigare, säger Sabina Litens Karlsson.

Riktvärdena för arsenik och bly halveras och riktvärdet för kadmium sänks tiofalt. Alla dessa ämnen kan finnas i vissa bergarter,  vilket gör att de också kan finnas i grundvattnet. Bly kan även finnas i äldre ledningar och kranar och alla tre ämnen kan komma från bland annat industriutsläpp.  

Sedan 2022 finns både arsenik, bly och kadmium med i den så kallade normalanalysen, det vill säga det grundanalyspaket som räcker för de flesta egna brunnar.

Ämne Tidigare riktvärde   Nytt riktvärde 2024
Arsenik 10 mikrogram per liter   5 mikrogram per liter
Bly 10 mikrogram per liter   5 mikrogram per liter
Kadmium 5 mikrogram per liter   0,5 mikrogram per liter
PFAS 4     4,0 nanogram per liter
PFAS 21*     100 nanogram per liter

* Behöver endast analyseras i vissa fall

Bakgrund

I Sverige får omkring två miljoner människor sitt dricksvatten helt eller delvis från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Den som har egen brunn är själv ansvarig för sin dricksvattenkvalitet, och som hjälp sätter Livsmedelsverket så kallade riktvärden för olika ämnen.

Riktvärdena är inte juridiskt bindande på det sätt som gränsvärden är för kommunalt dricksvatten. Riktvärdena hjälper hushåll med egen brunn att avgöra kvaliteten på det egna dricksvattnet. Formellt börjar riktvärdena för PFAS och de sänkta riktvärdena för arsenik, bly och kadmium att gälla 1 juli 2024.

Det finns olika sätt att få ner halterna av oönskade ämnen i dricksvattnet. Ibland räcker det med att exempelvis täta brunnslocket, ibland behövs någon typ av rening. Livsmedelsverket har mer information till brunnsägare på sin webbplats:

Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk

L 2024 nr 03 - PFAS i dricksvatten från små dricksvattenanläggningar

L 2024 nr 04 - Arsenik i dricksvatten.pdf

L 2024 nr 06 - Kadmium i dricksvatten.pdf

L 2024 nr 05 - Bly i dricksvatten.pdf

Källa: Livsmedelsverket


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU