Energianvändningen av serverhallar ska analyseras

2022-07-01 Slussen Building Services

Digital infrastruktur som till exempel serverhallar använder mycket energi. Regeringen ger därför Energimyndigheten i uppdrag att titta på metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för digitala infrastruktur och digitala system med särskilt fokus på energiåtgången till utvinning av kryptotillgångar.

Energimyndigheten ska med effektiva metoder följa energianvändningen i digital infrastruktur och digitala system, i synnerhet datacenters. De ska också titta på hur digital infrastruktur påverkar energisystemet.

- När vi ställer om industrin och transporter så behöver vi väldigt mycket mer el. Då måste vi också se till att vi använder den el vi har på bästa sätt. Serverhallar är stora energianvändare, och det är viktigt att Energimyndigheten nu ska kartlägga dem och hur de påverkar energisystemet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

- Blockkedjetekniken används på de finansiella marknaderna, men särskilt utvinningen av kryptovalutor är synnerligen energiintensiv. På en global nivå leder detta till betydande utsläpp som skadar klimatet. Därför ger vi nu Energimyndigheten i uppdrag att utreda denna fråga, säger finansmarknadsminister Max Elger.

I uppdraget ingår det att lämna en sammanställning av kunskapsläget om energianvändningen för digital infrastruktur och digitala system samt att lämna förslag på hur informationen från den digitala infrastrukturens energianvändning kan ingå i energistatistiken som Energimyndigheten ansvarar för.

Vidare ska Energimyndigheten göra en särskild bedömning av energiåtgången för utvinning av kryptovalutor i Sverige.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2023.

Källa. Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

2022-08-10

För att främja byggande av större anläggningar och solel som tjänst krävs justeringar i regelverken, vilket i sin tur kan bidra till målet om hundra procent förnybar elproduktion till år 2040. Det visar en studie från Chalmers.


  El Utbildning & FoU

Inbyggda fönsterkarmar minskar köldbryggan

2022-08-10

SBUF presenterar en förstudie där en möjlig lösning att förbättra energiprestandan för fönsteranslutningen genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen.


  Allmän Utbildning & FoU Isolering

Styr upp en dag med fastighetsautomation

2022-08-01

Missa inte att göra ett besök på ExpoStyr som kommer till Gävle, Enköping, Stockholm och Norrköping 6-9 september.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

ExpoVA till Gävle, Falun och Örebro

2022-07-23

ExpoVA inleder hösten med att besöka i tur och ordning Gävle, Falun och Örebro 20-23 september.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

ExpoVärmeKyla kör igång 2023!

2022-07-22

Under 2023 startar Slussen.biz ExpoVärmeKyla som en del av det sedan över 20 år beprövade Expo-konceptet. Vill ditt företag bli en del av resan?


  Värme Kyla

ExpoVent till södra Sverige i augusti!

2022-07-13

23-25 augusti drar höstsäsongen igång för ExpoVent med besök i tur och ordning till Karlskrona, Malmö och Helsingborg.


  Ventilation

E. Coli-larm i Herrljunga

2022-07-08

Herrljunga kommun har gått ut med kokningsrekommendation på sin hemsida på grund av misstänkt E. Coli i utgående vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Kylaggregat i Kalmar låter för högt

2022-07-07

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun har beslutat att Rikshem måste vidta åtgärder för att minska ljudet från ett kylaggregat, skriver dagenskalmar.nu.


  Kyla

Energieffektivisering först

2022-07-06

Slussen.biz gjorde ett digitalt nedslag på Almedalen och lyssnade på Ecoclime Groups panelsamtal om cirkulär energiteknik och energieffektivisering.


  Allmän Energieffektivisering

Ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

2022-07-04

Regeringen utser Tomas Kåberger till ny ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi från och med den 1 september 2022.


  Allmän Arbetsmarknad