BeBo firar 30!

2019-10-01 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/goran.pngSlussen.biz har fått en pratstund med Göran Werner, konsult på WSP och koordinator för beställarorganisationen BeBo, med anledning av att BeBo firar 30 år i år. 

Vad var upprinnelsen till BeBo?
- Bebo står för Beställargrupp Bostäder och är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus med ett 20-tal fastighetsbolag som medlemmar. Det började med teknikupphandlingar för bland annat kylar och frysar som var ett aktuellt ämne vid tidpunkten. Sedan genomfördes ett 60-tal teknikupphandlingar med syfte att driva på energieffektiviseringen. Eftersom Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, och de allmännyttiga bostadsbolagens organisation Allmännyttan (då SABO, reds anm) var drivande handlade mycket om flerbostadshus. 2001 separerades arbetet mellan flerbostadshus och lokalfastigheter och det var då vi fick namnet BeBo och systerorganisationen Belok. BeBo:s första koordinator hette Hans Westling. I början av 2000-talet tog Hans Isaksson över som koordinator och tillsammans med dåvarande ordföranden Arne Elmroth började man arrangera medlemsmöten. Runt 2005 fick BeBo en fastare budget från Energimyndigheten och allt större projekt, ofta med fokus på renovering, växte fram. Bland annat drogs projektet, med fokus på tilläggsisolering och värmeåtervinning, ”Ny kostym och respirator” igång. Projektet bytte sedan namn till "Rekorderlig renovering". 

2010 var det du som tog över stafettpinnen som koordinator för Bebo. Vad har hänt sedan dess?
-  Vi har bland annat fått med flera privata fastighetsbolag, exempelvis Stena Fastigheter, Ikano och Wilhelm. Målet är inte att vara massa medlemmar utan 20-25 med stort engagemang. Vi har skapat innovationskluster och en öppen seminarieverksamhet för att sprida resultatet av vårt arbete, vilket blivit en större del av uppdraget. Vi arbetar också med ett antal fördjupningsområden såsom solel, digitalisering och bostadsrättsföreningar där vi driver diskussionen för hela branschen, letar forskningsprojekt och är med i tillämpad forskning. Idag är hemsidan ett viktigt verktyg att sprida resultatet av vårt arbete. Den är tillgänglig för alla och man behöver inte vara medlem för att ta del av exempelvis de beräkningsprogram som finns där.

Hur ser framtiden ut för BeBo?
- Vi fortsätter arbete med energieffektivisering i nybyggnation och inte minst renovering. Digitaliseringen blir en allt viktigare del av fastighetsdriften i framtiden och vi är med i ett pilotprojekt tillsammans med Belok och Installatörsföretagen. Vi kommer också arbeta mer LCA-inriktat, det vill säga att vi tittar på hela livscykeln såsom transporter och byggmaterial och dess klimatpåverkan. Vi vill också vara med och lösa de relativt nya problemen med effektbrist genom att arbeta fram system för laststyrning och effektutjämning. Här pågår bland annat ett projekt med lagring av solenergi med hjälp av vätgas.

Till sist, blir det någon fest?
- Vi uppmärksammade 30-årsjubiléet på senaste medlemsmötet och firade oss själva lite, men något större kalas blir det inte. 

Läs mer om BeBo
Läs mer om Belok

Text: Ulrik Hammarsträng
Foto: WSP/Nicklas Prytz


 Dela     Tillbaka  

Inget krav på PFAS-provning

2019-11-18

Det finns idag inget krav på att dricksvattenproducenter ska ta prover för PFAS i dricksvattnet, rapporterar sverigesradio.se


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

2019-11-14

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

30 miljoner till digitalisering och industrialisering

2019-11-12

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med drygt 30 miljoner kronor i potten.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

2019-11-06

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

×