Inspel från branschen till den nationella renoveringsplanen

2024-06-10 Energieffektiviseringsföretagen, Eneff

https://slussen.azureedge.net/image/16044/vlado-paunovic-L3Sof5EVsTQ-unsplash.jpg

I juni kommer Sverige att överlämna sin nationella energi- och klimatplan till EU. I april lämnade Energimyndigheten sitt underlag till planen, analysen pekade på att Sverige inte kommer att nå de uppsatta energieffektiviseringsmålen. En tydlig och utförlig renoveringsplan med förslag på effektiva styrmedel är avgörande för att ändra på detta.

I projektet ’Energirenovera Sverige’ samlas bygg-, installations och fastighetsbranschen för en djupgående dialog och samarbete. Målet är bland annat att skapa ett starkt och mångsidigt inspel gällande styrmedel för energieffektivisering till den kommande renoveringsplanen.

– Det finns många som vill bidra till att öka energieffektiviteten i Sverige, och därför känns det extra spännande att vi nu får möjlighet att samla flera stora aktörer inom sektorn. Det är fullt möjlig för Sverige att nå energieffektiviseringsmålen, och i det här projektet ska vi hitta ett smart sätt att göra det på, säger Lotta Bångens, vd på Eneff – Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering.

Potentialen för effektivare användning av energi är stor inom bostäder och lokaler; Energimyndigheten beräknar den själva till 15 TWh el till 2030 och enligt rapporten ’Grön Logik’ är den lönsamma potentialen för värme och el 53 TWh till 2045. Det finns således stora möjligheter – om vi tar vara på chansen och inför rätt styrmedel.

För att förstå och nyttja potentialen som finns behöver vi också visualisera energieffektiviseringens bidrag till det svenska energisystemet. Idag fokuserar energidebatten i Sverige mycket på energitillförsel, och vilka energislag som behövs i framtiden för att möta det ökande elbehovet. Projektet ’Energirenovera Sverige’ strävar efter att utveckla en metod för att även energieffektivisering ska kunna redovisas i nationell energistatistik och framtida potentialer. En sådan visualisering kan skapa ökade incitament för politiker och myndigheter att satsa på energieffektivisering och därmed realisera den enorma potential som finns.

Bakom ’Energirenovera Sverige’ står Eneff – Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering, Swedisol, NCC, Svensk Ventilation, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen, VINCI Energies Sweden och CIT Renergy. Ytterligare företag, organisationer och nätverk kommer att involveras i möten och dialoggrupper.


 Dela     Tillbaka  

Eneff startar nätverk för energiexperter

2024-02-01

Eneff (Energieffektiviseringsföretagen) har startat upp "Nätverk Energiexperter” för att erbjuda energikartläggare och energiexperter möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan samt löpande kontakt med berörda myndigheter.


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Eneff utser årets vinnare i energieffektivisering

2023-12-11

I går utsågs vinnarna av Eneffs årliga energieffektiviseringspriser. 'Årets framtidspris' delades ut till Vetenskapsradion Klotet och hedersutmärkelsen 'Egil Öfverholm-priset' gick till Marcel Berkelder, energiexperten med 40 år i branschen.


Allmän Energieffektivisering

Nya checklistor för installatörer - energieffektivisering

2023-10-23

Installatörsföretagen och Eneff har tagit fram tre praktiska checklistor för att underlätta införsäljning av energieffektiviserande åtgärder i småhus, flerbostadshus och lokaler. Målet är att underlätta för Sveriges installatörer.


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Spara energi och pengar i tvättstugan med Klimatspararna

2023-04-20

EEF lanserar en ny gemensam upphandling via Kvarteret Klimatspararna: Energieffektiv utrustning i den gemensamma tvättstugan för bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet. Anmäl dig som leverantör och få möjlighet att delta i upphandlingen!


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Ny satsning: Energieffektiv renovering bygg & installation

2023-03-08

Potentialen för energieffektivisering är stor i bygg- och installationssektorn och på sikt kan energianvändningen där halveras. I ett gemensamt initiativ lyfter Byggföretagen, Installatörsföretagen och EEF kunskapen om energieffektiv renovering.


Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

EEF startar nätverk för energiexperter

2023-01-27

I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering - men inget större nätverk att samverka i. EEF startar nu därför upp Nätverk Energiexperter!


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Årets vinnare i energieffektivisering

2022-12-05

Årets framtidsföretag går till Klimatfastigheter Småland - för affärsidén "one stop shop" för energieffektivisering. Egil Öfverholm-priset går till Tea Alopaeus, huvudsekreterare Vita Certifikat, för lång och trogen tjänst inom energieffektivisering.


Allmän Energieffektivisering

”Vi har oerhört stor potential att spara energi”

2022-09-15

Elpriserna har skjutit i höjden, och nu beräknas även elnätspriserna att stiga rejält. Förnybar el i all ära men den är inte hela lösningen på Sveriges klimatomställning och höga elpriser, menar Lotta Bångens, VD EEF.


Allmän Energieffektivisering

Förvalta er energianvändning, sänk elräkningen drastiskt

2022-09-09

Genom att anlita tekniska förvaltare som är auktoriserade inom energieffektivisering kan man säkerställa att man får rätt kompetens på rätt plats. Senast ut att auktorisera sig är Rejlers Energiprojekt.


Allmän Energieffektivisering