Test av ny sensor ska upptäcka föroreningar i realtid

2024-06-03 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/brunn_1.png

En av kommunernas viktigaste ansvarsområden är att säkra vattenkvaliteten för sina invånare. Föroreningar och bakterier kan komma plötsligt och sprida sig snabbt i kommunens olika vattenflöden. Ju snabbare de upptäcks desto mer effektiv blir åtgärden som sätts in och risken för vattenburna utbrott kan reduceras. Men tekniken som används i dag är både långsam och dyr, och har flera begränsningar. Nu tror sig forskare vid högskolan i Halmstad ha utvecklat en lösning som bättre kan möta kommunernas behov.

Ängelholms kommun vill i första hand få en bättre förståelse av vilka eventuella föroreningar som särskilt trafiken för med sig ned i dagvattenbrunnarna när det regnar och som därefter rinner ofiltrerat direkt ut i Rönne å och slutligen till havet. Men det kan ofta vara svårt att veta var dagvattnet kommer ifrån, därför har en specifik vägsträcka valts ut, i centrala Ängelholm, för att där finns få andra typer av föroreningar som kan sköljas med, utöver från trafiken, vilket annars är vanligt, från exempelvis hustak och andra vattensamlande och vägnära element.

I dagvattenbrunnen kommer kommunen att installera en av högskolans nyutvecklade sensorer, vars datainsamling ska ge kommunen bättre insikter om vilka föroreningar som dagvattnet för med sig till ån och slutligen ut till det öppna havet. Några av de partiklar som man vill kunna mäta är bland andra evighetskemikalier (PFAS), oljeindex, tungmetaller och kvicksilver – önskelistan är lång. Bara kommunikationen i sig, från en vägbrunn till en dator är en utmaning, då LoRaWAN nätverket är för svagt för att kunna användas och har i stället ersatts av SIM-kort och det mobila IoT-nätverket.

- Regnvatten är ofta mindre rent eller naturligt än vad man tror och kan ibland föra med sig många andra och otrevliga partiklar. Den här tekniken ger kommuner möjlighet att snabbt och kontinuerligt få en överblick över vattenkvaliteten och får därmed en positiv inverkan på både miljö och människor, säger Ying Fu, professor i tillämpad elektromagnetik på Högskolan i Halmstad.

När kommunen vet vilka föroreningar som biltrafiken för med sig med dagvattnet och ned i brunnen så blir det lättare att sätta in åtgärder för att rena det innan det rinner ut i ån, vilket gagnar både boende längs vattendragen och badgästerna. Men den insamlade datan har fler intressenter än bara de lokala; målet är också att kunna göra datan öppen till förmån för forskningen på området och på längre sikt gagna städer, kommuner och regioner.

- Det är ett väldigt spännande projekt, både att den kan mäta flera olika saker och utan de manuella momenten med datainsamling och analyser – nu kommer vi att få det kontinuerligt och i realtid, säger Cajsa Malmström Magee, verksamhetsutvecklare i Ängelholms kommun.

Målet är att detta, liksom andra fallstudier i InnoTech - TaskForce-projektet, ska vara skalbart så att andra kan dra nytta av dem och de insikter som de ger.

Projektet är ett av flera Klimat- & vattenrelaterade fallstudier som ingår i det EU-finansierade projektet InnoTech – TaskForce, som har som mål att etablera en permanent innovations-taskforce i Sverige och Danmark. De nyutvecklade sensorerna kommer att testas i Ängelholms kommun under 2024 och 2025. De första mätresultaten kommer att analyseras efter sommaren och resultaten kommer att publiceras här efterföljande, samt delas i våra sociala medier. InnoTech drivs av Gate21 och Innovation Skåne är projektpartner tillsammans med flera aktörer i Sverige och Danmark.

Källa: Innovation i Skåne


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU