Reste till Kongo för att skapa ren operationsluft

2023-11-07 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/larbensbroo.jpg
Operation av ett lårbensbrott på CELPA-sjukhuset i Bukavo, Kongo. Foto: Daniel Olsson

https://slussen.azureedge.net/image/353/daniel.pngSlussen.biz har fått en pratstund med Daniel Olsson på CIT Renergy som varit i Kongo med anledning av det Formas-projekt för operationsventilation i låginkomstländer som han är projektledare för. Slussen.biz har tidigare rapporterat om projektet som inleddes med förberedelser och mätningar på hemmaplan och som nu gått in i nästa skede med besök på två sjukhus i Kongo. 

- Jag flög, tillsammans med Lars Ekberg som är professor i inneklimatteknik på Chalmers och kirurgen Jörgen Rutegård som har stor erfarenhet av arbete i låginkomstländer i Afrika, till Rwanda. Efter en bilresa på 6-7 timmar med många vackra scenerier nådde vi vårt mål, staden Bukavu i östra Kongo. Syftet med hela vårt projekt är att utarbeta ett enkelt, billigt, energieffektivt och lättskött koncept för operationsventilation i låginkomstländer och målet med den här resan var bland annat att skapa kontakter och göra mätningar för att identifiera en grundförståelse över vilka partikelnivåer det rör sig om. Allt för att underlätta för de slutliga installationerna som beräknas ske om cirka ett år. 

Under vistelsen i Bukavu genomfördes förberedelser på två av stadens sjukhus. 
- Det ena sjukhuset är Panzi-sjukhuset som byggts med hjälp av bland annat finansiering från den svenska staten och är känt för sitt medicinska och sociala arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Det har två operationsbyggnader där den ena är mer lik svensk standard och den andra enklare, med endast dåligt fungerande självdrag, och mer representativ för regionen. Det andra sjukhuset är CELPA-sjukhuset som också saknar all form av mekanisk ventilation. Vi gjorde mätningar och kom med förbättringsförslag för den modernare byggnaden på Panzi-sjukhuset och kommer göra installationer i den enklare byggnaden där samt på CELPA-sjukhuset. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/larsodaniel.jpg
Daniel Olsson (t.v), CIT Renergy, och Lars Ekberg, Chalmers. Foto: Daniel Olsson (selfie).

Efter gjorda mätningar konstaterades höga bakterienivåer i operationsutrymena på de båda sjukhusen.
- I Sverige har vi olika kravnivåer på bakteriehalten/m3 beroende på vilken typ av kirurgi som ska genomföras. Här uppmättes halter som var 10-20 gånger högre än gällande svenska riktlinjer för operationer med relativt låg infektionsrisk, och cirka 100-200 gånger högre än riktlinjerna för infektionskänsliga operationer. Enligt världshälsoorganisationen WHO är det nio gånger högre risk att få en infektion i samband med en operation i låginkomstländer. När installationer gjorts och bakterienivåerna sjunkit är genomsläppet av bakterier från huden genom kläderna en svag länk, utöver instrumentens renhet och personalens handhygien naturligtvis. Vi tog därför med oss exemplar av de bomullskläder som används på de aktuella sjukhusen för att kunna göra mätningar i Chalmers laboratorium. Om vi ser att de är väldigt genomsläppliga kan vi komma att behöva öka ventilationskapaciteten ytterligare. Det är för övrigt gamla kläder från den svenska vården som donerats tidigare. 

Nu fortsätter arbetet på hemmaplan med att utveckla konceptet för operationsventilation i låginkomstländer. 
- Utöver vi som åkte till Kongo har vi också hjälp av en arbetsgrupp, där Jörgen Rutegård ingår, samt en referensgrupp som vi kan bolla frågor med. Om cirka ett år planeras för installationerna i full skala på plats i Bukavo. Vi kommer också genomföra ett utbildningspaket för de som berörs för att vi ska kunna lämna över installationerna för långsiktigt bruk med största möjliga nytta. 

Slussen.biz hoppas kunna återkomma med rapporter från det fortsatta arbetet med projektet i Kongo. 

Text: Ulrik Hammarsträng
Foto: Daniel Olsson och CIT Renergy

Läs mer: Projekt ger ren luft att operera i


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU