Camfil vinnare av Stora Inneklimatpriset

2023-03-15 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/IKP22vinnare.png
Emmy Koivisto från vinnaren Camfil Svenska AB, juryns ordförande Lars Ekberg och prisutdelaren Karin Neuhaus, generalsekterare för Astma- och Allergiförbundet. Foto: Fredrik Kindahl.

Trosabaserade Camfil Svenska AB vann den 22:a upplagan av Stora Inneklimatpriset för utvecklingen av den nya generationen av Hi-Flo påsfilter. Priset delades ut den 15 mars på Fastighetsmässan i Kista och prisutdelare var Karin Neuhaus, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet. 

Motivering: 

Till vinnare av 2022 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett  Camfil Svenska AB för utvecklingen av nästa generations Hi-Flo påsfilter. Filtret är ett exempel på en produkt som bidrar till att skydda människor från potentiellt hälsoskadliga luftburna partiklar - en typ av luftförorening vars koncentration utomhus allt för ofta når över gällande riktvärden. Produkten har förutsättningar att bidra till god luftkvalitet inomhus samtidigt som användningen av elenergi för fläktdrift begränsas.

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och Miljötekniska Föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset - tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

I Stora Inneklimatprisets jury ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Lars Ekberg, professor vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers.

Utöver vinnaren var även Greater Workplace, Elipcon och KTH Live-In Lab nominerade till priset. Totalt inkom 33 förslag som granskades av juryn. 

Läs mer om Stora Inneklimatpriset! 

 

Kontaktpersoner:
Ulrik Hammarsträng                      
Samordnare, Stora Inneklimatpriset        
[email protected]                                     
08-518 018 03                                                               

Emmy Koivisto
Director Marketing, Camfil Svenska AB
[email protected]
0156-537 02
 


 Dela     Tillbaka  

Stor potential i spillvärme

2023-03-29

I varje kommun finns livsmedelsbutiker, industrier och andra anläggningar som avger stora mängder restvärme som idag försvinner rakt upp i luften. Nu ska en del av denna oanvända värme forslas ut i fjärrvärmenäten och värma våra hus i stället.


Värme Utbildning & FoU

Villaägarnas Riksförbund väcker grupptalan om fjärrvärme

2023-03-29

Med anledning av att Huddinges och Botkyrkas kommunala fjärrvärmebolag SFAB kräver småhuskunder i Norsborg på nya anslutningsavgifter till fjärrvärmenätet för att täcka renoveringskostnader, har Villaägarnas Riksförbund väckt en grupptalan hos ARN.


Värme

Projekt ger ren luft att operera i

2023-03-28

Slussen.biz har fått en pratstund med Daniel Olsson på CIT Renergy som är projektledare för ett aktuellt projekt gällande operationsrum avsedda för låginkomstländer.


Ventilation Utbildning & FoU

Ytterligare en död i misstänkt legionella på äldreboende

2023-03-27

Ytterligare en person har dött i misstänkt legionella på det äldreboende i Göteborg som sedan tidigare utreds av polis för vållande till annans död på grund av legionella, rapporterar Aftonbladet.


Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet

Vattenskador i fritidshus har ökat med 45 procent

2023-03-27

Antalet vattenskador i fritidshus har ökat kraftigt enligt Svensk Försäkring.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Frukostseminarium: På väg mot ett hållbart energisystem?

2023-03-24

Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling bjuder in till frukostseminariet "På väg mot ett hållbart energisystem?" i Stockholm 31 mars.


Allmän Energieffektivisering

Stor skillnad i lönsamhet för effektivisering

2023-03-23

Vid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskas, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rejektvattenrening med näringsåtervinning

2023-03-23

Svenskt Vatten presenterar rapporten Rejektvattenrening med näringsåtervinning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-priset till Tekniska Verkens utbildningssatsning för barn

2023-03-22

Årets VA-pris går till Tekniska Verken i Linköpings utbildningssatsning rörande vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

2023-03-21

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.


Allmän Utbildning & FoU