Inbyggda fönsterkarmar minskar köldbryggan

2022-08-10 Slussen Building Services

Köldbryggan kring fönster står för en stor andel av energiförlusterna för moderna byggnader. Ett nytt grepp för att minska köldbryggan är att låta väggens isolering täcka fönsterkarmen vilket visar sig reducera energiförlusterna.

Klimatförändringarna håller på att förändra byggbranschen och utveckling mot mer energieffektiva lösningar pågår på flera fronter. En möjlig utveckling är att förbättra energiprestandan för fönsteranslutningen genom att låta en yttre isolering täcka fönsterkarmen. Denna förstudie undersöker möjligheten till en sådan lösning.

Förstudien använder sig av beräkningar för att bedöma hur stor minskning av köldbryggan som kan uppnås samt studerar vilken inverkan olika fönstermontage har på köldbryggan, transmissionsförlusterna samt U-medelvärdet. Vidare så har en kvalitativstudie gjorts där fuktsakkunniga och arkitekter har fått bedöma vilka möjligheter och utmaningar som finns med att använda inbyggda fönsterkarmar.

Resultaten tyder på att det finns en möjlighet att minska fönsterköldbryggan för den studerade väggen med ca 40% jämfört med referensfallet. För en studerad byggnad visade beräkningar att transmissionsförlusterna minskade med ca 3 kWh/m2,år. Förbättringen har en tydlig potential till att bidra till mer energieffektiva byggnader. Bedömningen ur ett fuktsäkerhets perspektiv är att det finns utmaningar men att dessa kan gå att lösa om fönstertillverkare och byggnadskonstruktörer tillsammans tar sig an de utmaningar som har identifierats i förstudien. 

SBUF SLUTRAPPORT

Inbyggnad av fönsterkarmar; studie av U-värdesförbättring och fuktsäkerhet #13941

Källa: SBUF


 Dela     Tillbaka  

Fortsatt stark kylmarknad

2022-09-30

Under första halvåret 2022 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 5,4 miljarder kronor enligt en analys gjort av Navet på uppdrag av Svenska kyl- och värmepumpföreningen.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Ny barnbok med VA-tema

2022-09-30

Hur får vi rent dricksvatten i kranen? Vad händer med allt regnvatten? Och vad händer med det vi spolar ner i toaletten? VA-ingenjören Ellen Hall har skrivit en faktabilderbok som hon hoppas ska väcka intresset för VA-frågor hos barn.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Är du på jakt efter ny kompetens?

2022-09-29

Är du på jakt efter ny kompetens till företaget? Du glömmer väl inte att kika in i Rekryteringsbanken med jämna mellanrum?


  Allmän Arbetsmarknad

Färre vattenskador i bad och dusch

2022-09-28

Andelen vattenskador i bad och dusch fortsätter att sjunka, men står fortfarande för 25 procent av alla vattenskador. Det visar vattenskaderapporten från Vattencentrum.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Blixtnedslag slog ut vattenverk

2022-09-26

Ett blixtnedslag slog ut vattenverket i Norsborg i Botkyrka kommun. Något som ledde till att det kommunala vattnet slogs ut i hela kommunen, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Hur är Energiläget?

2022-09-22

Nu har Energimyndigheten publicerat Energiläget 2022 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU

Undersöker solvärmefält och groplager

2022-09-22

Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter.


  Värme Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

ExpoVent till norra Sverige

2022-09-22

4-7 oktober besöker ExpoVent i tur och ordning Luleå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Utöver minimässa bjuds det på intressanta föredrag på alla orter.


  Ventilation

Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

2022-09-22

En ny rapport från Energiforsk visar att elpriserna i södra Sverige skulle kunna halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Boverket efterlyser medlemmar till referensgrupp om OVK

2022-09-20

Arbetar du med obligatorisk ventilationskontroll, OVK? Då kan du anmäla ditt intresse att vara med i en referensgrupp för Boverkets arbete i årets regeringsuppdrag inom digitalisering.


  Ventilation Utbildning & FoU