Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar utreds

2021-01-13 Slussen Building Services

Intresset och marknaden för solel växer för närvarande fort, och tusentals nya anläggningar byggs varje år i landet. Samtidigt har en diskussion kring solelanläggningar som en potentiell källa till elektromagnetiska störningar tagit fart. Nu startar RISE, i samarbete med Högskolan Dalarna, Swedavia och Friendly Power AB upp ett forskningsprojekt för att utreda emissioner ifrån solelanläggningar.

- Möjligheten att producera el med solceller har förbättrats väsentligt de senaste åren. Men nu förs också en diskussion om att solelanläggningar kan bidra till en ökad risk för att radiokommunikation påverkas eller att känslig elektronisk utrustning fungerar felaktigt. Forskning inom det här området har hittills varit lågt prioriterat, samtidigt som studier av utrustning på solelmarknaden pekat på förekomsten av kvalitetsbrister vad gäller elektromagnetiska störningar, EMC.  Genom vår forskning vill vi ersätta ovisshet med kunskap och förmedla hur elektromagnetiska störningar kan hanteras för att undvika problem, säger Urban Lundgren, projektledare på RISE.

Ovissheten kring elektromagnetiska störningar medför en försiktighet i hur man förhåller sig till satsningar på solcellsinstallationer. Det finns inga tydliga rekommendationer för hur EMC-problematik med strålade radiofrekventa störningar ska förebyggas, och detta har medfört begränsningar i utbyggnaden av solel i närheten av till exempel försvarets anläggningar, flygplatser, sjukhus och annan samhällskritisk infrastruktur med känslig elektronik. 

- Vi vill visa hur utformningen av installationen påverkar EMC för den färdiga anläggningen och sprida den informationen till solcellsinstallatörsbranschen. RISE ska utveckla en metodik för att verifiera emissioner från solelanläggningar, och ge bättre insikt i störningarnas omfattning och karaktär. I samarbete med Högskolan Dalarna ska sedan solelanläggningar byggas upp och verifieras med mätningar för att ge förståelse kring hur den tekniska utformningen och val av utrustning påverkar anläggningens totala emissioner, såväl strålande som nätbundna, säger Urban Lundgren.

Inom projektet kommer man att kondensera kunskapen till lättillgängligt underlag för branschen. Man kommer att ta fram tydliga riktlinjer för utformning av nya anläggningar, tillvägagångssätt för utvärdering av befintliga anläggningar, rekommendationer kring säkerhetsavstånd, samt information till utbildning av installatörer och beställare.

Källa: Rise


 Dela     Tillbaka  

Vatten-priset till Anders Finnson

2021-01-27

Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson har tilldelats Föreningen Vattens VATTEN-pris för år 2021. Priset delas ut till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

DigiVent rivstartade!

2021-01-26

DigiVent-veckan rivstartade med föreläsning, i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, och möjligheten att träffa de tio utställarna digitalt.


  Ventilation

Här var det tänt - med DigiVent!

2021-01-25

Möt dina leverantörer för att ta del av de senaste produktnyheterna och systemlösningarna samt lyssna på intressanta föredrag som arrangeras i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen under DigiVent 26-28/1.


  Ventilation

100 åtgärder för cirkulär omställning av Sverige

2021-01-25

Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen innehåller drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering.


  Allmän Utbildning & FoU

Regelverket för ombyggnad ska förtydligas

2021-01-21

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt anslutande författningar.


  Allmän Utbildning & FoU

Svenskättling ny energiminister i USA

2021-01-21

Det blir svenskättlingen Jennifer Mulhern Granholm som får axla rollen som energiminister i Joe Bidens nya administration.


  Allmän Arbetsmarknad

Mer än 100 000 sålda värmepumpar i Finland 2020

2021-01-21

Trots pandemin fortsatte värmepumpförsäljningen i Finland att växa enligt siffror från den finska värmepumporganisationen Sulpu.


  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU

Nytt blod i Rekryteringsbanken!

2021-01-21

Letar du efter ny personal till din organisation? Rekryteringsbanken har fyllts på med nytt blod på jakt efter nya utmaningar.


  Allmän Arbetsmarknad

Spännande föreläsning på DigiVent

2021-01-15

"Olika lösningar vid renovering av ventilation i miljonprogrammet, Komfort Energi Ekonomi" är temat på en av föreläsningarna som arrangeras, i samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen, under DigiVent.


  Ventilation

Ny VD för Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen

2021-01-15

Den 1 juni tillträder Anders Mårtensson som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han tar över efter Per Jonasson, som varit bolagets vd sedan 2010.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

×