Fegisar lärde sig skörda energi från solen

2020-10-13 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegis1.png
Förväntansfulla fegisar med coronaavstånd. Foto: Ulrik Hammarsträng

Ett 70-tal fegisar deltog i nätverkets 63:e möte som hade fokus på hur vi kan ta till vara solens energi och lösa effektproblematiken. 

Ett 30-tal fegisar fanns på plats på det fysiska mötet hos WSP i Stockholm medan ett 40-tal valde att följa mötet digitalt. 

Mötet inleddes med att föreningens ordförande, Peter Norrenge, läste ett minnesord över fegisvännen Peter Kjaerboe som nyligen gått bort. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegis2.pngDärefter tog Lars Andrén, Drivkraft, över stafettpinnen och presenterade vilka trender som finns på energimarknaden.
 – Som i många andra branscher är digitalisering en stor trend. Vi går från storskalig energiomvandling till mikroproduktion och cirkulär ekonomi och oljan fasas ut på allvar. Energi finns det hur mycket som helst, det är effekten som är problemet. Solenergimarknaden växer kraftigt i landet men i Sverige kommer fortfarande mindre än en procent av energitillförseln från solen. Positivt för solenergimarknaden är bland annat att taket för när man slipper skatt för egenanvänd el höjs från 255 kW till 500 kW. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegis3.pngDagens huvudtalare var Mats Karlström från Ferroamp. 
 – Vår huvudprodukt, som vi sedan utvecklat till en rad olika applikationer, är en smart elmätare med fasbalansering med vilken man kan flytta energi mellan fasledare och på så sätt skydda huvudsäkringen och minska nätavgiften. Med hjälp av våra system kan man energi- och effektoptimera med hjälp av solel, energilagring och ett smart likströmsnät vilket gör fastigheten till en smart och lönsam resurs istället för en konsumerande lastpunkt i elnätet. Jag brukar säga att man skördar solens energi. Idag drivs allt mer applikationer av likström med egna omvandlare vilka skapar omvandlingsförluster. Med Ferroampteknologin visualiserar, samordnar och effektiviserar vi detta och nätet blir smart, skalbart och framtidssäkert. 

Intresset var stort från åhörarna som hade många frågor till både Lars Andrén och Mats Karlström.

Många nya fegisar

Många nya fegisar valdes in till nätverket vid mötet. Det gör att Fegis nu har över 150 medlemmar. De nya fegisarna är Birgitta Govén (Byggföretagen), Johan Andersson (Specialfastigheter), Sofia Ulin (Creanova), Helena Durgé (Familjebostäder), Ingrid Westman (Friendly Building), Tobias Bergman (Helenius Ingenjörsbyrå), Jerry Zetterqvist (SEE Cooling), Lars Pellmark (Skandia Fastigheter),  Mats Karlström (Ferroamp), Charlotta Winkler (WSP), Johanna Nordlund (WSP), Gustaf Grönvall (WSP), Bror Åhman (Karob), Bertil Rosquist (Skanska) och Anders Freyschuss (SBUF).

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegis4.pngI vanlig ordning avslutades sammankomsten med mat, dryck och umgänge. Foto: Mikael Ekberg

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Krympande installationsmarknad 2023

2023-03-30

Den samlade installationsmarknaden minskar i år till följd av sjunkande husbyggnation. Först nästa år vänder det upp något men då från en lägre nivå, enligt Installationsföretagens rapport Markandsläget.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Stor potential i spillvärme

2023-03-29

I varje kommun finns livsmedelsbutiker, industrier och andra anläggningar som avger stora mängder restvärme som idag försvinner rakt upp i luften. Nu ska en del av denna oanvända värme forslas ut i fjärrvärmenäten och värma våra hus i stället.


Värme Utbildning & FoU

Villaägarnas Riksförbund väcker grupptalan om fjärrvärme

2023-03-29

Med anledning av att Huddinges och Botkyrkas kommunala fjärrvärmebolag SFAB kräver småhuskunder i Norsborg på nya anslutningsavgifter till fjärrvärmenätet för att täcka renoveringskostnader, har Villaägarnas Riksförbund väckt en grupptalan hos ARN.


Värme

Projekt ger ren luft att operera i

2023-03-28

Slussen.biz har fått en pratstund med Daniel Olsson på CIT Renergy som är projektledare för ett aktuellt projekt gällande operationsrum avsedda för låginkomstländer.


Ventilation Utbildning & FoU

Ytterligare en död i misstänkt legionella på äldreboende

2023-03-27

Ytterligare en person har dött i misstänkt legionella på det äldreboende i Göteborg som sedan tidigare utreds av polis för vållande till annans död på grund av legionella, rapporterar Aftonbladet.


Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet

Vattenskador i fritidshus har ökat med 45 procent

2023-03-27

Antalet vattenskador i fritidshus har ökat kraftigt enligt Svensk Försäkring.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Frukostseminarium: På väg mot ett hållbart energisystem?

2023-03-24

Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling bjuder in till frukostseminariet "På väg mot ett hållbart energisystem?" i Stockholm 31 mars.


Allmän Energieffektivisering

Stor skillnad i lönsamhet för effektivisering

2023-03-23

Vid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskas, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rejektvattenrening med näringsåtervinning

2023-03-23

Svenskt Vatten presenterar rapporten Rejektvattenrening med näringsåtervinning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-priset till Tekniska Verkens utbildningssatsning för barn

2023-03-22

Årets VA-pris går till Tekniska Verken i Linköpings utbildningssatsning rörande vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA)