Satsning på regionala energisystem i europeiskt samarbete

2020-01-23 Slussen Building Services

Energimyndigheten har tillsammans med det europeiska samarbetsorganet för forskningsfinansiering, ERA-NET Smart Energy Systems, utsett 24 projekt att stötta inom området integrerade lokala och regionala energisystem. Svenska aktörer deltar i 10 av projekten och delar på 92 miljoner kronor av totalt cirka 320 miljoner i stöd.

Den nya EU-kommissionen har nyligen lanserat en ambitiös plan för klimatet, den europeiska gröna given, och de aktuella projekten utgör viktiga bidrag som illustrerar hur regionala och lokala utmaningar kan mötas med ett ökat europeiskt forsknings- och innovationssamarbete.

Ett projekt ska till exempel utveckla och demonstrera koncept för integrerad el-, värme, kylsystem som bidrar med flexibilitet och kapacitet i Mölndal, Borås och Eskilstuna samt i Österrike och Spanien. Ett annat projekt ska utveckla ett testcenter för vätgasturbiner med nollutsläpp i ett integrerat lokalt förnybart energisystem i Finspång.

– Det är glädjande att svenska regioner liksom företag och forskningsaktörer deltar i så många av projekten. Det visar på att omställningen pågår för fullt i Sverige med ambitiösa energi- och klimatplaner lokalt och regionalt, men också att svensk forskning och innovation håller hög kvalitet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

För svensk del förväntas projekten bland annat stödja svenska regioners pågående arbete med lokala kapacitetsutmaningar i elnätet.Cirka 64 miljoner kommer från Energimyndigheten som är den svenska parten i samarbetsorganet och 28 miljoner kommer från europeiska kommissionen.

Om ERA-NET Smart Energy System

ERA-NET Smart Energy Systems är ett forsknings- och innovationssamarbete om smarta energisystem mellan 24 olika medlemsländer i EU. Området har en stor bredd och tar sin utgångspunkt i lokala och regionala utmaningar. Smarta energisystem handlar om flexibilitet och smart styrning av fjärrvärme, mikronät, vätgasturbiner, nätoptimering IT-frågor kopplat till energimarknaden och medborgarinkludering. Övergripande syfte för samarbetet är att genom internationellt forsknings- och innovationssamarbete om smarta energisystem främja lokala och regionala aktörers förutsättningar till snabb energiomställning med möjlighet att nyttiggöra upp till 100 procent lokal förnybar energitillförsel till 2030.

Satsningen är ett led i Energimyndighetens ambition att arbeta i internationella samarbeten för att lösa gemensamma energi- och klimatutmaningar. Sverige, genom Energimyndigheten, har tillsammans med Österrike en ledande roll i arbetet och fler utlysningar och satsningar pågår och planeras under de närmaste åren.

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

ExpoVent laddar för ny turné

2020-02-28

ExpoVent ligger i startblocken för en ny turné. Den här gången med nedslag i Växjö (17/3), Jönköping (18/3) och Norrköping (19/3). Föreläsningar i samarbete med Energi- och Miljötekniska föreningen planeras också på respektive ort.


  Ventilation

Energimyndigheten ger stöd till djupgeotermi

2020-02-27

Energimyndigheten har beslutat att ge 12,8 miljoner kronor i stöd till ett demonstrationsprojekt inom djupgeotermi.


  Värme Geoenergi Utbildning & FoU

Ny guide förenklar vid solcellsinstallationer

2020-02-27

För att underlätta för privatpersoner har Energimyndigheten tagit fram en ny guide för installation av solceller.


  El Solvärme & solenergi

Finland utvecklar liten kärnreaktor för fjärrvärme

2020-02-27

Finska forskningsinstitutet VTT kommer starta utvecklingen av en liten modulreaktor avsedd för fjärrvärme.


  Värme Utbildning & FoU

Avloppsvatten rakt ut i Lagan

2020-02-26

På grund av de höga vattenflödena i Halland tvingas Laholmsbuktens VA att pumpa ut avloppsvatten i Lagan, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Även Mostra Convegno uppskjuten

2020-02-26

Slussen.biz har tidigare rapporterat att den tyska mässan Light+Building skjuts upp på grund av utbrottet av coronavirus. Nu går även Mostra Convegno Expocomfort i Milano samma öde till mötes.


  Allmän

Energistrategier för flerbostadshusägare

2020-02-25

Beställargruppen, Bebo, har i en förstudie undersökt hur några ägare av flerbostadshus i Sverige arbetar för att främja ett hållbart energisystem.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Light + Building uppskjuten

2020-02-25

Mässan Light + Building som skulle hållits i Frankfurt i mitten av mars är uppskjuten till september på grund av de senaste dagarnas utbrott a coronaviruset i Italien.


  Allmän

Stora Inneklimatpriset - deadline 6 mars

2020-02-24

Sista dag att lämna förslag till Stora Inneklimatpriset, som delas ut på Nordbygg, är 6 mars. Du missar väl inte att lämna ditt förslag.


  Allmän

Energimyndigheten sammanfattar året 2019

2020-02-21

Energimyndigheten har lämnat årsredovisningen för 2019 till regeringen. Där lyfter generaldirektör Robert Andrén energisystemets roll för att vi ska kunna möta klimatutmaningen.


  Allmän

×