Alfa Laval tar vattenreningsorder värd 65 miljoner kronor

2019-12-19 Alfa Laval Nordic AB

Ordern omfattar Alfa Laval dekantrar som kommer att användas för avvattning av slam vid vattenreningsanläggningarna. Ordern inkluderar även serviceavtal.

”Vi har en bred portfölj av pålitliga och effektiva produkter för vattenrening. Effektiv behandling av avloppsvatten koncentrerar slammet och gör att det kan användas som gödningsmedel – och det resulterar också i en större mängd rent vatten, vilket är bra för miljön," säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.

Visste du att… enligt FNs ”World Water Development Report”, behandlas i genomsnitt cirka 70 procent av kommunalt och industriellt avloppsvatten i höginkomstländerna, medan i låginkomstländerna är det bara 8 procent som renas i någon form?


 Dela     Tillbaka  

Alfa Laval förvärvar teknologi

2018-12-27

Alfa Laval har tecknat ett avtal för att förvärva teknologier och aktiviteter från Airec – ett Malmöbaserat innovationsbolag med patenterad teknologi för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster.


  Allmän

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder

2018-12-10

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder, värd 140 miljoner kronor Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till en petrokemianläggning i USA.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Alfa Lavals teknik avlägsnar mikroplaster från avloppsvatten

2018-12-03

Mikroplaster i haven kan ha en katastrofal inverkan på vår miljö. Nu har Alfa Laval, genom ett nytt samarbetsprojekt, bekräftat att membranteknologi effektivt avlägsnar mikroplast från avloppsvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Produktnytt & kataloger Referensprojekt Utbildning & FoU

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 100 miljoner kr

2018-09-14

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av luftkylarsystem till en gasanläggning i USA. Ordern har ett värde av cirka 100 miljoner kronor.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 85 miljoner kr

2018-06-13

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i USA. Ordern, bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivision


  Allmän

Alfa Laval på Nordbygg 2018

2018-04-05

Välkommen att besöka Alfa Lavals monter nr A25:11, där vi kommer att visa våra senaste energieffektiva fjärrvärmecentraler för villor och fastigheter. Vi kommer också visa flera innovativa lösningar för plattvärmeväxlare som ger förbättrad prestanda


  Allmän Nordbygg

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 55 miljoner

2017-12-08

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i Mellanöstern. Ordern ärvärd ca 55 miljoner kronor.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 65 miljoner

2017-12-08

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Indien.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder

2017-05-03

Alfa Laval tar energieffektivitetsorderi Kina, värd 210 miljoner kronor.


  Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

×