Fegisar fick veta mer om renoveringskoncept

2022-11-25 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/mote_1.jpg
Fegis-möte nummer 67 på Sveriges vvs-museum. Foto: Ulrik Hammarsträng

Platsen för mötet var Sveriges vvs-museum i Bromma i utkanten av Stockholm och efter introduktion av nätverkets ordförande, Peter Norrenge, tog Robert Johansson, försäljningschef på Systemair och dagens sponsor plats på scenen. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/robert_2.jpg
Robert Johansson (mitten) visar upp Systemairs Topvex-aggregat efter sin presentation. Foto. Ulrik Hammarsträng

- Systemair är ett företag med i princip alla ventilationsprodukter, utom kanaler, i sortimentet. Vi har vår bas i Skinnskatteberg, men har verksamhet i stora delar av världen. Vi tillbringar cirka 90% av vår tid inomhus och inomhusluften har stor påverkan på vår hälsa, så jag brukar hävda att vi är verksamma i hälsobranschen. För att uppnå bästa möjliga inneklimat förordar jag FTX-ventilation, det vill säga balanserad ventilation med till- och frånluft samt värmeväxlare. Det ger bra ventilation för människor i hela huset. Här på museet är vi stolta att dessutom på plats kunna visa upp ett helt nytt Topvex-aggregat. Det är ett aggregat med enkel installation och intuitivt styrsystem. Aggregatet är yteffektivt och kräver minimalt med plats och vi har ett brett utbud av standardaggregat med snabba leveranser, även om världsläget ställt till det en del när det gäller det sistnämnda. 

Dagens huvudperson var Stefan Forsberg som är vd för vinnaren av Stora Inneklimatpriset, Smartfront. Som en del av vinsten av Stora Inneklimatpriset ges möjligheten att presentera det vinnande bidraget exklusivt för medlemmarna i Fegis. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/stefan_2.jpg
Stefan Forsberg, vd för Smartfront, presenterar företagets prisvinnande koncept. Foto: Ulrik Hammarsträng

- Vår metod, med vilken vi vann Stora Inneklimatpriset, är en helhetslösning när det gäller renovering med förbättring av inneklimatet och energibesparing. Just nu står vi i Sverige inför ett gigantiskt renoveringsbehov av flerfamiljshus  byggda 1940-1970 där vår metod lämpar sig mycket väl. Vårt koncept är en FTX-lösning där kanalerna installeras på fasaden och sedan isoleras in  med ett nytt lager isolering, som alltså skapar en ny fasad. I helhetslösningen ingår också fönsterbyte och isolering av vind. Arbetet sker i första hand utvändigt och ingen evakuering av bostäderna behövs. Fördelarna är bland annat bättre inneklimat, energibesparing, ökat fastighetsvärde och fräschare boendemiljö. Då konceptet är helt nytt har vi självklart stött på en del problem på vägen som behövt lösas. Det har bland annat varit den omogna marknaden med inkonsekvent myndighetsutövning, brandfrågor och luftläckage runt fönstren. Vi har också gjort tester på Rise inte mindre än fem gånger. 

Två nya Fegisar

https://slussen.azureedge.net/image/353/nya.jpg
Anton Holmer, Veidekke, och Felix Johansson, MCK Energiteknik, valdes in i Fegis. Foto: Ulrik Hammarsträng

Under mötet valdes också två nya medlemmar in till nätverket. Det är Felix Johansson som arbetar på MCK Energiteknik samt Anton Holmer som arbetar på Veidekke som nu kan titulera sig Fegisar. 

Läs mer om Stora Inneklimatpriset (och lämna ditt förslag på nästa vinnare)!

Ser fler bilder på Fegis Facebook-sida!

Smartfronts presentation, pdf-fil

Systemairs presentation, pdf-fil

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Såpbubblor visar hur smittor kan spridas

2023-02-06

På Högskolan pågår ett projekt där forskare, med hjälp av såpbubblor, undersöker hur rum skulle kunna ventileras för att minska risken för att smittor sprids.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Konferens för framtidens förvaltare

2023-02-03

Slussen.biz fanns på plats på sjätte upplagan av Förvaltarforums konferens Framtidens förvaltare i Stockholm.


  Allmän

Antalet kolmonoxidförgiftningar rekordhögt

2023-02-03

Rekordmånga kolmonoxidförgiftningar krävde sjukhusvård 2022, enligt Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen ser en ökning i antalet samtal om kolmonoxidförgiftningar när allt fler söker alternativa sätt att värma upp sin bostad.


  Ventilation Värme Brand & säkerhet

Passiv utstrålande kylning kan styras elektriskt

2023-02-03

Forskare vid Linköpings universitet visar nu att elektrisk styrning av passiv utstrålande kylning kan användas för att reglera temperaturen hos ett material vid normala temperaturer och lufttryck.


  Kyla Utbildning & FoU

Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten

2023-02-02

Svenskt Vatten släpper rapporten Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vanliga metaller kan omvandlas till el och värme

2023-01-31

Jordklotet är fullt av järn och aluminium. Metallerna finns i jordskorpan eller som skrot lite varstans. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har börjat inse att dessa vanliga metaller fungerar utmärkt att förbränna för att göra el och värme av.


  Värme El Utbildning & FoU

Energideklarationsdagen firade femton

2023-01-30

Drygt 60 deltagare deltog i årets Energideklarationsdag som arrangerades i Stockholm. Drygt hälften var på plats fysiskt och övriga deltog via länk.


  Allmän Energieffektivisering

Översvämningar ska utredas

2023-01-27

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas.


  Allmän Brand & säkerhet

Fjärrvärmebråk i Malmö

2023-01-27

E.ON:s kraftiga höjningar av fjärrvärmepriserna i Skåne har lett till flera anmälningar till Energimyndighetens fjärrvärmenämnd och Konkurrensverket, rapporterar sr.se.


  Värme

Uppåt för värmepumparna 2022

2023-01-27

Under 2022 ökade försäljningen av värmepumpar totalt sett på den svenska marknaden. Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar.


  Värme Kyla Utbildning & FoU