Inför valet – frågor och svar om solenergi

2022-08-24 Svensk Solenergi

https://slussen.azureedge.net/image/3089/solfraga.jpg

Hur mycket solenergi finns det?
Energin från mindre än två timmar av solens strålar mot jorden skulle räcka till hela världens energibehov. Vi kan inte använda allt, långt därifrån, men nog skulle vi kunna ha mer än bara 1 procent av vår elkraft från solen.

Hur mycket solenergi används i Sverige?
Förra året kom ungefär 1 % (1 TWh) av det svenska elbehovet från solenergi. I Danmark är motsvarande siffra 3% och i Nederländerna 5%.

Hur mycket solenergi skulle kunna användas i Sverige?
Om solkraften fortsätter öka i dagens takt borde det inte vara omöjligt att nå 30 TWh 2030. Mer om den prognosen och hur vi har räknat hittar du här.

Kan solkraft verkligen vara lönsamt?
Ja verkligen, genom både lägre total elkostnad och, enligt flera fastighetsägare, även högre fastighetsvärde.

Måste solceller alltid vara svarta, fyrkantiga och blanka?
Nej, de finns i olika färger, former och ytskikt. Här händer mycket tekniskt, inte minst i svenska företag. Här hittar du våra medlemsföretag.

Kommer alla solceller från Kina?
Nej. Liksom det mesta i elektronik- och teknikväg produceras mycket där, men även i många andra länder inklusive i Europa. Men det finns steg i solcellstillverkningen som väldigt ofta är gjorda just i Kina, så fråga gärna din leverantör var solcellerna kommer från.

Vad gör man när solen inte skiner? Är det verkligen lönt i Sverige, när vi har så mörkt och kallt på vintern här?
Ja, solpaneler ger effekt alla timmar utom när det är mycket mörkt, men du som kan lagra din solel kan använda den även då. Och solceller är faktiskt mer effektiva i kyla än i värme, så temperaturen är inget problem.

Är det inte bättre att fortsätta satsa på de kraftslag som vi redan har mycket av i Sverige?
När Sveriges elbehov ser ut att fördubblas de närmaste åren behöver vi all fossilfri el vi kan producera. Då har vi inte råd att avstå från solen. Ju fler olika fossilfria kraftslag vi har, och ju bättre vi kan lagra elproduktion som varierar, desto starkare och mer robust elsystem får vi. Vilket Sverige verkligen behöver, inte minst av säkerhetsskäl.

Hotar inte solparker jordbruksmark?
Nej, Sverige har stora markytor som inte används eller ens kan användas till jordbruk. De kan användas till solbruk. Och med s.k. agrivoltaisk teknik kan jord- och solbruk kombineras på samma mark. Här kan du läsa mer om det.

Hur vet man att man hittar en seriös leverantör?
Man anlitar en medlem i Svensk Solenergi, hela listan hittar du här.


 Dela     Tillbaka  

Dags att nominera ditt bidrag till Solenergipriset 2024

2023-11-03

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset. Det delas ut i tre kategorier: Årets anläggning mark, Årets anläggning byggnad och Årets prestation. Med priset uppmärksammar vi årets mest spektakulära prestationer och anläggningar.


El Solvärme & solenergi

Statens insatser för hantering av gamla solpaneler granskas

2023-06-12

Har staten sett till att återvinning av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad hanteras på ett sätt som främjar materialåtervinning? För att nå klimatneutralitet till 2050 måste både avfallsmängderna minska och materialåteranvändningen öka.


El Brand & säkerhet Solvärme & solenergi

Stefan Stanzé – första registrerade besiktnings­personen

2023-05-31

För att lyfta rollen som besiktningsperson och lättare hitta lämpliga sådana har Svensk Solenergi utarbetat ett program för besiktningspersoner som jobbar med solcellsinstallationer.


Värme El Solvärme & solenergi Arbetsmarknad

Open mic på Svensk Solenergi 26 maj

2023-05-10

Är du intresserad av #lagring och smarta prylar inom solenergi? Missa inte Open Mic fredagen den 26 maj.


Värme Kyla El Brand & säkerhet Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Svensk Solenergi värvar från WWF

2023-03-27

Svensk Solenergi storsatsar 2023 på opinionsbildning för att främja den svenska solenergibranschen. Ett steg i den riktningen är att rekrytera Madeleine van der Veer som hållbarhets- och näringspolitisk expert.


Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Arbetsmarknad

De kan ta hem Solenergipriset 2023

2023-01-23

Solenergipriset 2023 kommer att delas ut i tre kategorier – Årets anläggning byggnad, Årets anläggning mark och Årets prestation.


Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Vi välkomnar Oskar till Svensk Solenergi

2022-06-27

Vi välkomnar Oskar Öhrman till Svensk Solenergi och tjänsten som tekniskt ansvarig. Har han hunnit bli en i gänget på bara tre veckor? JA, tycker vi och vill ge er chansen att också lära känna honom genom några snabba frågor.


Värme El Solvärme & solenergi Arbetsmarknad

Certifiering av solcellsmontörer – nu på engelska

2022-05-04

Du vet väl att vår certifiering för solcellsmontörer nu kan göras på engelska?


El Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Årets första solenergipolitiska debatt

2022-03-28

Nu är det äntligen dags för årets första solenergipolitiska debatt. Sex riksdagspartier har ombetts förklara varför just deras solenergipolitik ger mest solenergi.


Värme Kyla El Energieffektivisering Solvärme & solenergi